Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

N-S-ka z unijnym dofinansowaniem!

N-S-ka z unijnym dofinansowaniem!

136 mln zł unijnej dotacji otrzyma Ruda Śląska na budowę dwóch odcinków trasy N-S! Rudzka inwestycja znalazła się wśród 7 regionalnych projektów drogowych, do których dopłaci Unia Europejska. Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Województwa Śląskiego. - To dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Rudy Śląskiej, ale całego regionu. Jest to zwieńczenie kilku lat naszych wytężonych starań oraz wynagrodzenie ogromu pracy włożonej w to, by sięgnąć po te środki – podkreśla Grażyna Dziedzic.

Budowa trasy N-S to największa inwestycja realizowana przez miasto. – Ma ona znaczenie strategiczne. Droga nie tylko usprawni komunikację pomiędzy autostradą A-4 a DTŚ-ką, co odczują kierowcy całego regionu, ale przede wszystkim będzie dla naszego miasta dużym impulsem do rozwoju – ocenia prezydent Dziedzic. – Już teraz sprzedaliśmy trzy działki znajdujące się przy budowanej trasie. Jej całkowite ukończenie uatrakcyjni kolejne tereny inwestycyjne w mieście – dodaje.

Starania o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę trasy N-S obecne władze Rudy Śląskiej rozpoczęły praktycznie od początku swojej pierwszej kadencji. Najpierw musiały zmierzyć się z gigantycznym zadłużeniem i poczynić oszczędności, by przygotować finanse miasta na nową perspektywę unijną. Kolejnym ważnym krokiem było przygotowanie potrzebnej dokumentacji. Dopiero wtedy można było się postarać, żeby inwestycja znalazła się na tzw. liście kluczowych inwestycji drogowych. Dziś sprawa doczekała szczęśliwego finału i budowa trasy N-S znalazła się
w gronie siedmiu inwestycji drogowych, które otrzymają wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

Decyzja o przyznaniu Rudzie Śląskiej unijnej dotacji zapadła na ostatnim posiedzeniu Zarządu Województwa Śląskiego. – Nasz projekt znalazł się na drugim miejscu na liście, a przyznane dofinansowanie to kwota blisko 136 mln zł, przy 174 mln zł wartości całości inwestycji – informuje Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. Ogółem na siedem dofinansowanych projektów Unia Europejska przeznaczy 820 mln zł.

Dofinansowanie, które trafi na N-S-kę, obejmuje obecnie budowany odcinek trasy od ul. 1 Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem dwupoziomowym i przedłużeniem ul. Bukowej do ul. ks. Niedzieli oraz kolejny odcinek - od ul. Bukowej do ul. Kokota. – Inwestycja ta jest kluczowa dla rozwoju systemu drogowego w naszym województwie – komentuje wiceprezydent Michał Pierończyk. - Po jej zrealizowaniu będzie to jedyne połączenie autostrady A4 z Drogową Trasą Średnicową w jej centralnej części drogą tej klasy. Dostrzegły to również władze województwa śląskiego, które najpierw umieściły inwestycję na liście priorytetowych zadań ubiegających się o unijne dofinansowanie, a teraz przyznały dofinansowanie – dodaje.

Aktualnie w mieście trwa budowa blisko kilometrowego odcinka trasy od ul. 1-go Maja do ul. Bukowej. Kluczowe roboty zostały już zrealizowane. Obecnie trwają końcowe prace związane z wykonaniem nawierzchni drogi. Wysoko zaawansowane są również prace przy budowie wiaduktu drogowego w rejonie ul. Bukowej. - Dzięki łagodnej zimie i zaangażowaniu wykonawcy budowę tego odcinka ukończymy zdecydowanie przed terminem – informuje Grażyna Dziedzic.

W najbliższych tygodniach władze Rudy Śląskiej ogłoszą przetarg na budowę kolejnego odcinka trasy N-S - od ul. Bukowej do ul. Kokota o dł. ok. 1,2 km. Jeśli chodzi o ostatni 1,9 km odcinek - od ul. Kokota do zjazdu na autostradę A-4, to obecnie trwają prace projektowe. Mają one zostać zakończone do końca sierpnia 2016 roku. Będzie to najdłuższy z realizowanych odcinków. W ramach tego zadania powstanie również rondo w rejonie ul. Bielszowickiej oraz aż trzy wiadukty - jeden nad ul. Bielszowicką, drugi nad przebiegającą linią kolejową oraz trzeci nad ul. Piaskową.

Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych odcinków, na ostatni władze miasta starać się będą o unijne dofinansowanie. – Na razie czekać musimy na kompletną dokumentację wraz z kosztorysem. Szacujemy, że koszt budowy tego odcinka wyniesie około 130 mln zł – podkreśla Michał Pierończyk.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowany został pierwszy, 1 km odcinek trasy N-S, która połączyć ma DTŚ i autostradę A-4. Został on przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja.  Jego budowa dofinansowana została w ramach RPO WŚL 2007-2013.

Ogółem władze miasta zamierzają ze środków unijnych na lata 2014 – 2020 pozyskać ponad 320 mln zł. Dodatkowo na lata 2016 – 2018 Ruda Śląska zaciągnie kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie ponad 300 mln zł, który w całości przeznaczony zostanie na inwestycje.

logotyp unijny RPO

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter