Header decorative image
Kir Żałobny

N-S-ka na liście Marszałka

N-S-ka na liście Marszałka

300 mln zł dofinansowania może otrzymać Ruda Śląska na kolejne etapy budowy trasy N-S. Dziś Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opublikował listy rankingowe projektów transportowych przewidywanych do realizacji z funduszy unijnych w latach 2014  - 2020. W kategorii projektów regionalnych Ruda Śląska zajęła drugie miejsce. Szacunkowy koszt inwestycji ma wynieść 413 mln zł.

- Po zrealizowaniu całości inwestycji Trasa N-S będzie ważnym szlakiem komunikacyjnym, ponieważ bezkolizyjnie połączy Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4 – informuje prezydent Grażyna Dziedzic. – Śmiało można powiedzieć, że dla całego regionu jest to inwestycja kluczowa, ponieważ jej realizacja usprawni m.in. przemieszczanie się mieszkańców między południową częścią województwa a lotniskiem w Pyrzowicach – uważa prezydent Rudy Śląskiej. Warto też zauważyć, że dzięki realizacji inwestycji zmniejszy się natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej 925 pomiędzy DTŚ a autostradą.

Obecnie cały ruch tranzytowy przez Rudę Śląską przebiega drogą wojewódzką relacji Bytom - Rybnik, która jest bardzo obciążona, co prowadzi to do utrudnień i zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. - Droga wojewódzka 925 przebiega przez teren zabudowany, co bardzo wydłuża czas przejazdu. Aby dostać się z DTŚ do autostrady A4 trzeba pokonać aż 9 sygnalizacji świetlnych – wylicza prezydent Dziedzic.

O tym, czy ostatecznie Ruda Śląska wnioskowane wsparcie otrzyma, zadecyduje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W przyszłym tygodniu lista rankingowa powinna zostać przekazana wraz z ostateczną wersją programu na lata 2014 - 2020 do MRR, które zaopiniuje dokument. – Jeżeli weryfikacja MRR będzie pozytywna, to wtedy miasto złoży wniosek o unijne wsparcie. Dopiero po jego pozytywnej ocenie będzie można zawrzeć umowę na dofinansowanie N-S-ki – zastrzega Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta UM. Póki co inwestycja została wpisana obok 19 innych na listę projektów związanych z drogami wojewódzkimi, których szacunkowy łączny koszt ma wynieść 2,61 mld zł, przy ok. 1,9 mld zł zakładanego dofinansowania.

Przypomnijmy, że Ruda Śląska starała się już raz pozyskać unijne dofinansowanie na budowę kolejnych etapów trasy N-S. Wtedy jednak - ze względu na brak środków - inwestycja została wpisana przez Marszałka na listę rezerwową. Sytuacja ta spotkała się z oporem rudzkiego samorządu, który w specjalnej rezolucji poparł działania prezydent Grażyny Dziedzic mające na celu wpisanie budowy trasy N-S w Rudzie Śląskiej na listę projektów strategicznych, rekomendowanych jako projekty kluczowe w ramach programu na lata 2014 – 2020.

Trasa N-S zaprojektowana została jako droga o prędkości projektowej 70 km/godz. Będzie posiadała dwie jezdnie o szerokości 7 m z pasem dzielącym o szerokości 4 m. Oprócz budowy samej trasy, w ramach tej inwestycji przewidziano również przebudowę ul. 1 Maja na odcinku od ul. Szyb Walenty w kierunku dzielnicy Czarny Las (zakończona), przebudowę ul. Bukowej, przebudowę odcinka ul. Kokota w rejonie węzła drogowego oraz przebudowę ul. 1 Maja na odcinku od ul. Bielszowickiej do węzła z autostradą A-4, łącznie z budową węzła drogowego przy ul. Bielszowickiej i estakady nad torami kolejowymi.

Pierwszy odcinek trasy N-S został przekazany do użytkowania na początku bieżącego roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi wojewódzkiej nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Inwestycja kosztowała 43,5 mln zł, na jej realizację miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 36,9 mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter