Kir Żałobny

N-S-ka jest już przejezdna!

N-S-ka jest już przejezdna!

Trasa N-S otwarta dla ruchu drogowego! Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał długo oczekiwane pozwolenie na użytkowanie. Dziś przed południem na trasę wjechały pierwsze samochody. Na tę chwilę kierowcy czekali od pięciu miesięcy.

- Oddanie pierwszego odcinka trasy N-S do użytku przeciągało się z powodów proceduralnych - informuje Jacek Morek, wiceprezydent Rudy Śląskiej. - Na uruchomienie drogi nie zgadzał się Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego - przypomina. Jak dodaje, powodem negatywnej opinii ŚWINB były cztery odstępstwa od zatwierdzonego projektu, których dokonano w trakcie budowy trasy.

Stwierdzone przez ŚWINB odstępstwa nie miały żadnego wpływu na bezpieczeństwo kierowców. Tak naprawdę miały charakter formalny, możliwy do usunięcia bez ingerowania w już wykonaną inwestycję. Wyprostowanie tego wszystkiego wymagało jednak czasu – tłumaczy wiceprezydent Morek.

Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zgłosił cztery zastrzeżenia do wybudowanego odcinka trasy N-S. Pierwsze dotyczyło nieodbudowania sieci CO należącej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rudzie Śląskiej, drugie - przesunięcia kanalizacji deszczowej w pasie drogi w stosunku do projektu budowlanego, a kolejne - budowy rowu odwadniającego, nie ujętego w dokumentacji projektowej oraz wydłużenia przebudowywanego wodociągu o 40 m.

- Zarówno projektant trasy oraz Inżynier Kontraktu, którym w przypadku trasy N-S jest bardzo doświadczona spółka Drogowa Trasa Średnicowa S.A., nie zgłaszali w toku realizacji inwestycji, że wykonane prace są istotnym odstępstwem od projektu budowlanego, wręcz przeciwnie - projektant stwierdził, że są one nieistotne – zauważa wiceprezydent Jacek Morek. Warto podkreślić, że miasto bez problemów otrzymało decyzję na użytkowanie dwóch wiaduktów nad ul. 1 Maja w ciągu trasy N-S, a problem dotyczył jedynie odcinka drogi (trasa N-S) o długości 942 m. Co ważne, wszystkie zakwestionowane przez ŚWINB prace nie wpływały na możliwość bezpiecznego użytkowania trasy N-S, chociażby dlatego, że były one zlokalizowane obok pasa jezdni i chodników.

Docelowo trasa N-S ma połączyć dwie ważne drogi przebiegające przez Rudę Śląską – Drogową Trasę Średnicową oraz autostradę A4. Pierwszy etap jej budowy obejmował odcinek od ul. 1-go Maja, czyli drogi wojewódzkiej nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1-go Maja. W ramach tej inwestycji przebudowana została również część ul. 1 Maja.

Na przecięciu trasy z ul. 1 Maja powstały dwa wiadukty, oddzielnie dla każdego kierunku ruchu, o rozpiętości 56 metrów. Zagospodarowano również teren przylegający do wybudowanego odcinka, którego powierzchnia wynosi 13,8 ha, na którym powstały m.in. chodniki i ścieżki rowerowe oraz pasy zieleni.

Pierwszy etap budowy trasy N-S kosztował 43,5 mln zł. Na realizację tej inwestycji miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 36,9 mln zł. W tym roku przewidywane jest rozpoczęcie procedury przetargowej, która ma wyłonić wykonawcę robót budowlanych dla drugiego etapu budowy trasy N-S. Według kosztorysu inwestorskiego inwestycja warta będzie prawie 74,8 mln zł.

W ramach tego etapu wybudowany zostanie odcinek trasy N-S od ul. 1-go Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem dwupoziomowym z tą ulicą. Ulica Bukowa, obecnie ślepa, zostanie przedłużona aż do połączenia z ul. ks. Niedzieli. Połączenie to znacząco usprawni ruch w mieście, ułatwiając dojazd ze wschodnich dzielnic w kierunku Zabrza i Gliwic. Zakończenie prac zaplanowano w 2015 roku.

Ulica 1 Maja (droga wojewódzka nr 925), łącząca na osi północ-południe Drogową Trasę Średnicową, autostradę A-4 i drogę krajową nr 44, ma szczególne znaczenie dla Rudy Śląskiej. Większość transportu materiałów odbywa się właśnie tą ulicą. Budowa trasy N-S pozwoli na usunięcie ruchu tranzytowego oraz lokalnego transportu towarów z odcinka ul. 1 Maja przebiegającego na całej długości w zwartej zabudowie obejmującej budynki mieszkalne, szkoły, kościoły, centra i lokale handlowe.

Trasa N-S zaprojektowana została jako droga klasy o prędkości projektowej 70 km/godz. Będzie posiadała dwie jezdnie o szerokości 7 m z pasem dzielącym o szerokości 4 m. Oprócz budowy samej trasy, w ramach tej inwestycji przewidziano również przebudowę ul. 1 Maja na odcinku od ul. Szyb Walenty w kierunku dzielnicy Czarny Las (zakończona), przebudowę ul. Bukowej, przebudowę odcinka ul. Kokota w rejonie węzła drogowego,  oraz przebudowę ul. 1 Maja na odcinku od ul. Bielszowickiej do węzła z autostradą A-4, łącznie z budową węzła drogowego przy ul. Bielszowickiej i estakady nad torami kolejowymi.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter