Kir Żałobny

N-S-ka - na północ

N-S-ka - na północ

Trasa N-S będzie rozbudowana dalej na północ! Miasto właśnie ogłosiło przetarg na wykonanie pierwszego odcinka tej drogi – od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Magazynowej. Oprócz budowy 600 m odcinka, zakres inwestycji obejmuje budowę ronda turbinowego przy ul. Magazynowej oraz przebudowę tej ulicy na odcinku 400 m. W ramach zadania wybudowana będzie także kanalizacja, chodniki, ścieżka rowerowa oraz oświetlenie.

- Prowadzona od kilku lat budowa trasy N-S i docelowe połączenie Drogowej Trasy Średnicowej z autostradą to kluczowe przedsięwzięcie drogowe w mieście - podkreśla prezydent Michał Pierończyk. – Mieszkańcy północnych dzielnic - Rudy, Orzegowa i Goduli - codziennie odczuwają skutki wzmożonego ruchu od strony Bytomia w kierunku DTŚ. Przedłużenie trasy na północ pozwoli na rozwiązanie tych problemów, dodatkowo to także szansa na otwarcie kolejnych terenów inwestycyjnych - dodaje.

Docelowy projekt trasy N-S od DTŚ do granicy z Bytomiem składa się z czterech odcinków: od węzła DTŚ do ul. Magazynowej, od ul. Magazynowej do ul. Orzegowskiej, od ul. Orzegowskiej do ul.  Piastowskiej i od ul. Piastowskiej do ul. Karola Goduli. Przetarg, który właśnie ogłosiło miasto, dotyczy pierwszego odcinka. Wszczęcie procedury i uruchomienie procesu inwestycyjnego możliwe było dzięki pozyskaniu 65 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja druga).

Czas realizacji inwestycji to 20 miesięcy od chwili podpisania umowy. Trzeba jednak założyć, że w okresie zimowym, tj. od 15 grudnia do 15 marca, prace mogą być wstrzymane. Gdy rozpocznie się budowa NS-ki na północnym odcinku, ku końcowi powinna zmierzać przebudowa ul. Wolności.

Przypomnijmy, że od prawie dwóch lat trwa budowa kolejnego etapu trasy N-S w kierunku południowym. Obejmuje on odcinek od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej wraz z węzłem, przebudowę ul. Bielszowickiej od wspomnianego węzła do ul. 1 Maja, rondo na skrzyżowaniu tych dwóch ulic oraz odcinek ul. 1 Maja od ul. Bielszowickiej do ul. Gabora.

- Zaawansowanie prac tego etapu to ponad 70%. Przebudowa magistrali wodociągowej jest już wykonana w 95%. Gotowe są też 2 przejścia dla zwierząt, przejście i przejazd dla rowerów w rejonie ogródków działkowych i wiadukt nad ulicą Bielszowicką. Ukończono ponadto rozbiórkę przepustu w ciągu ul. 1 Maja nad Potokiem Bielszowickim - wylicza wiceprezydent Jacek Morek, odpowiedzialny m.in. za kwestie drogowe.

Na ukończeniu jest budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Przebudowano sieci uzbrojenia podziemnego branży teletechnicznej, sanitarnej i elektroenergetycznej. W ramach przebudowy ulicy Bielszowickiej rozebrano istniejącą nawierzchnię, wykonano podbudowę jezdni z kruszywa i warstwę podbudowy z mieszanki asfaltowej oraz miejsce do ważenia pojazdów.

Obecnie trwają prace związane m.in. z budową głównego ciągu trasy N-S. Wykonano większość nasypów drogowych, w trakcie są prace brukarskie przy budowie chodników i ścieżki rowerowej. Trwają również roboty związane z przebudową ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Żwirki i Wigury do ulicy Gabora. Rozebrano nawierzchnię jezdni, przebudowywane są sieci uzbrojenia podziemnego oraz trwa budowa pasa drogowego ul. 1 Maja w nowej geometrii drogowej.

Przy tak poważnej inwestycji kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym, spowodowanymi zwężeniem jezdni ul. 1 Maja. Czasowe zmiany organizacji ruchu będą występować na tym odcinku do momentu ukończenia zadania, czyli do listopada 2023 roku.

Przypomnijmy, że do tej pory powstały już trzy odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 3,4 km. Pierwszy został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł.

Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu 2016 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł.

Trzeci etap trasy N-S do użytku oddany został jesienią 2018 r. Odcinek o długości 1,4 km przebiega od ul. Bukowej do ul. Kokota. Jego realizacja kosztowała blisko 54 mln zł.

Na budowę wszystkich odcinków miasto pozyskało unijne dofinansowanie. Pierwszy etap został dofinansowany kwotą ponad 36 mln zł, drugi i trzeci fragment kwotą około 82 mln zł.

Tablica Polski Ład

Cztery grafiki: logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter