Kir Żałobny

My som stond

My som stond

Dziękujemy, że zwróciliście uwagę na nasze troski i nas samych, chcielibyśmy, aby ten czas wzajemnego wsparcia trwał nie tylko przez tydzień, ale żeby Ruda Śląska zawsze była miastem przyjaznym niepełnosprawnym – powiedział Michał Halik, uczeń ZSP nr 7  podczas pikniku kończącego obchody Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych. 

Dzisiaj Śląski Piknik „My som stond” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych  w dzielnicy Ruda zakończył tegoroczne obchody Tygodnia Osób Niepełnosprawnych. Uczniowie szkoły Michał Halik  i Aleksandra Dunajewska przekazali na ręce wiceprezydenta Michała Pierończyka klucz do bram miasta i podziękowali za miniony tydzień. – Oddajemy ten klucz i dziękujemy za okazane nam zaufanie – powiedziała  Ola. – Myślę, że rudzianie są wrażliwi na potrzeby osób niepełnosprawnych. Świadczy o tym chociażby  liczba osób zaangażowanych w organizację tego Tygodnia.  Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy się wspólnie bawić – dziękował  Michał Pierończyk, zastępca prezydenta miasta.

W ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych działa Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną. W placówce uczy się 120 młodych osób.

W tegoroczne obchody Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych zaangażowanych było 18 placowek i instytucji. - Dzięki zaangażowaniu wielu organizacji, ośrodków wsparcia, placówek oświatowych i instytucji miejskich impreza ta staje się z roku na rok coraz bardziej interesująca – mówi Halina Ignor, pełnomocnik prezydenta miasta ds. osób niepełnosprawnych.  - Zaczyna też brakować dni tygodnia, aby każdy z organizatorów mógł zaprezentować osiągnięcia swoich podopiecznych lub podzielić się tym, co najciekawsze w jego działalności – dodaje.

Ideą całego przedsięwzięcia jest propagowanie aktywnych postaw osób niepełnosprawnych oraz ich pozytywnego wizerunku. Wszystkie zaplanowane imprezy służą przeprowadzeniu kampanii na rzecz równości szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, a także promowaniu miasta przyjaznego osobom niepełnosprawnym.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter