Kir Żałobny

Można już składać wnioski o dodatek osłonowy

Można już składać wnioski o dodatek osłonowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku osłonowego w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Jego celem jest zrekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności.

Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 zł,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy wniosek należy złożyć do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom określa ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można składać:

  • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • w siedzibie MOPS Ruda Śląska ul. Markowej 20 (pok. nr 5) w godzinach pracy Działu Obsługi Klienta, tj. (poniedziałek 8:30-16:30, wtorek, środa, czwartek 8:30-15:00, piątek 8:30-13:30).

Wniosek można również przesłać na adres MOPS pocztą tradycyjną lub umieścić w skrzynce podawczej. W przypadku skorzystania z takiej formy złożenia wniosku ważne jest dołączenie numeru telefonu kontaktowego wnioskodawcy, aby ułatwić kontakt w razie konieczności wezwania do uzupełnienia ewentualnych braków.

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz pod numerem infolinii 22 369 14 44.

Wniosek można wydrukować we własnym zakresie lub pobrać w siedzibie MOPS (ul. Markowej 20, pok. nr 5).

Druk wniosku do pobrania.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter