Header decorative image
Kir Żałobny

Most na ul. Piastowskiej gotowy

Most na ul. Piastowskiej gotowy

Nowy most zastąpił przestarzały przepust na ul. Piastowskiej w Rudzie Śląskiej. Dziś został on w całości otwarty dla ruchu. Inwestycja kosztowała ponad 1,4 mln zł. W jej ramach przebudowany został również przylegający do mostu fragment ulicy, a część torowiska po zlikwidowanej linii tramwajowej nr 18 została rozebrana.

- Wybudowany na początku XX wieku przepust był w bardzo złym stanie technicznym, a na dodatek miał zbyt mały przekrój. To inwestycja bardzo ważna dla bezpieczeństwa kierowców oraz dla mieszkańców pobliskich posesji, które bywały zalewane po intensywnych opadach deszczu – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Nowy most nad potokiem Julka ma 12 m długości i 16 m szerokości. – Został zbudowany z elementów prefabrykowanych i posadowiony na palach wierconych o średnicy 80 cm – informuje Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów UM. – Nowy obiekt ma światło poziome dwukrotnie większe od istniejącego tam wcześniej przepustu – podkreśla. Inwestycja objęła również przebudowę przylegającej do mostu części ul. Piastowskiej o długości ok. 100 metrów, w tym budowę ciągu pieszo-rowerowego.

Dziś odbył się odbiór końcowy budowy mostu, po którym obiekt został w całości otwarty dla ruchu. Kierowcy korzystali z niego już od dwóch tygodni, ale ruch odbywał się wahadłowo jednym pasem. – Wiemy, że mieszkańcy niecierpliwili się z powodu przedłużającej się realizacji tego zadania. Ta sytuacja była spowodowana przez projektanta, który nie wykonał swoich obowiązków w zakresie nadzoru autorskiego – mówi wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Wypowiedzieliśmy mu umowę, znaleźliśmy nowego projektanta i dokończyliśmy inwestycję – dodaje.

Na długości zmodernizowanego odcinka rozebrane zostało także torowisko tramwajowe, służące kiedyś linii nr 18, która została zlikwidowana w 2015 roku. – Tory tramwajowe na odcinku od wiaduktu kolejowego do granicy miasta zostaną rozebrane w ramach przebudowy ul. Piastowskiej. Mamy już dokumentację projektową dla tej inwestycji, a przetarg na jej realizację zostanie ogłoszony do końca tego roku – zapowiada Jacek Otrębski. Kompleksowa przebudowa ulicy Piastowskiej obejmie też m.in.: budowę kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi, przebudowę jezdni i chodników, budowę drogi rowerowej i nowego oświetlenia, przebudowę mostu nad rzeką Bytomką oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z przebudową drogi, czyli kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej i teletechnicznej. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na I kwartał 2018 r.

W tegorocznym budżecie Rudy Śląskiej na inwestycje przeznaczono ponad 163 mln zł. To najwięcej w historii miasta. Z tej kwoty prawie 80 mln zł kosztować będą inwestycje drogowe. Najważniejszym zadaniem jest kontynuacja budowy trasy N-S. W tym roku na ten cel zabezpieczono 48 mln zł. Kolejną dużą inwestycją jest aktualnie trwająca modernizacja ul. Górnośląskiej od ul. Gwareckiej do ul. Pośpiecha, która kosztować będzie ponad 7,5 mln zł, z czego 3 mln zł pochodziło będzie ze środków Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter