Header decorative image
Kir Żałobny

MOPS ogranicza przyjmowanie klientów

MOPS ogranicza przyjmowanie klientów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 25 stycznia 2022 r. do odwołania wprowadza ograniczenia w przyjmowaniu klientów:

  • przed wejściem do siedziby Ośrodka przy ul. Markowej nr 20 wystawione zostaną dwie urny, do których można składać wnioski, pisma i  inne dokumenty, w tym wnioski o przyznanie dodatku osłonowego,
  • w razie wątpliwości do urny można złożyć również prośbę o kontakt, ze wskazaniem sprawy, której kontakt ma dotyczyć oraz numerem telefonu (druk prośby zostanie wyłożony przy urnie),
  • osoby, które otrzymały wezwanie do stawiennictwa w Ośrodku kontaktują się telefonicznie lub przy użyciu aparatu telefonicznego, wystawionego przed Ośrodkiem, z Działem, od którego wezwanie pochodzi,
  • w celu osobistej wizyty w Ośrodku należy uprzednio umówić się telefonicznie z  pracownikiem właściwej komórki organizacyjnej.

MOPS informuje również, że:

  • w sprawach programu „Czyste Powietrze” pracownicy Ośrodka udzielają informacji i wsparcia merytorycznego po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty w Ośrodku,
  • wszelkie świadczenia pieniężne wypłacane są wyłącznie na rachunki bankowe, wskazane przez strony (podobnie jak świadczenie wychowawcze w ZUS),
  • wydawanie zaświadczeń odbywa się po uprzednim złożeniu wniosku (można składać do urny) ze wskazaniem numeru telefonu lub adresu e-mail; odbiór zaświadczeń następuje po otrzymaniu zawiadomienia sms-em lub emailem o  możliwości odbioru dokumentu,
  • na wszystkich wnioskach i  dokumentach klienci proszeni są, aby podać numer telefonu lub adres e-mail celem umożliwiania kontaktu pracownikom Ośrodka w razie jakichkolwiek wątpliwości,
  • dyrekcja Ośrodka i kierownicy przyjmują strony w dniach ustalonych w Regulaminie Pracy, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Zmiany zostały wprowadzone w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 stycznia 2022 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 149) oraz ogniskami zachorowań na COVID-19 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter