Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

MOPS doceniony

MOPS doceniony

Dodatkowe 120 tys. zł trafi do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej na aktywizację społeczno – zawodową bezrobotnych. Ośrodek zdobył I miejsce w tegorocznej edycji konkursu „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”.

„Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” to ogólnokrajowy konkurs organizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W tym roku przystąpiło do niego 70 podmiotów, z których jedynie 22 uzyskały wymaganą ilość punktów, a tym samym otrzymały dotację.

Wygrany projekt autorstwa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest dwuletni. Realizowany będzie w dwóch etapach. Pierwszy z nich zakłada aktywizację społeczno – zawodową 10 bezrobotnych, bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością osób korzystających z pomocy społecznej poprzez zajęcia aktywizacyjne, szkolenia zawodowe i prace społecznie użyteczne.

W ramach prac uczestnicy projektu będą remontować lokale socjalne, w których następnie zamieszkają. Drugi etap zakłada aktywizację społeczno – zawodową kolejnych 10 osób. Osoby te wezmą udział w zajęciach aktywizacyjnych oraz pracach społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej, w tym pracach porządkowych na terenie miasta, czy likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci.

- Wszystkie osoby będą objęte również pomocą w intensywnym poszukiwaniu zatrudnienia na rynku pracy – zapowiada Anna Rucińska, kierownik Działu Klub Integracji Społecznej. - Bardzo się cieszę, że, przy tak dużej konkurencji, nasz wniosek został najwyżej oceniony i jako jedyni w kraju otrzymaliśmy maksymalną kwotę dotacji. Jest to docenienie naszych dotychczasowych działań i wsparcie dla kolejnych – mówi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od lat utrzymuje się w czołówce krajowej podmiotów wygrywających powyższy konkurs, za co został wyróżniony tytułem „Dobra praktyka aktywnych form pomocy – edycja 2011”. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na przestrzeni 8 lat pozyskał 1 030.000 zł, m.in. na aktywizację zawodową i remont 90 mieszkań socjalnych w ramach projektów z zakresu budownictwa socjalnego – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. - Realizacja  programów była każdorazowo pozytywnie oceniana przez ministerstwo – dodaje.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter