Header decorative image
Kir Żałobny

MOPS - terminy czerwcowych świadczeń

MOPS - terminy czerwcowych świadczeń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że świadczenia planowane do wypłaty w czerwcu br. zostaną wypłacone w następujących terminach:

  • świadczenia wychowawcze (500+) zostaną wypłacone w dniach od 8 do 9 czerwca br.;
  • zasiłki pielęgnacyjne zostaną wypłacone do 5 czerwca br.;
  • pozostałe świadczenia opiekuńcze tj. świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna zostaną wypłacone do 15 czerwca br.;
  • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenie rodzicielskie zostaną wypłacone w dniach od 16 do 17 czerwca br.;
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostaną wypłacone w dniach od 18 do 19 czerwca br.;
  • świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, zasiłki celowe, zasiłki okresowe) są wysłane na konta bankowe lub przekazem pocztowym na bieżąco.

Talony i bony żywnościowe są wydawane zgodnie z terminem (we wtorki i czwartki) w Dziale Obsługi Stron w siedzibie MOPS przy ul. Markowej 20. Klienci będą informowani telefonicznie, w jakim dniu i o której godzinie muszą się zgłosić po ich odbiór.

Podczas odbioru talonów/bonów należy bezwzględnie zachować środki ostrożności oraz zastosować się do zaleceń pracowników.

W przypadku świadczeń niewypłaconych, pracownicy działów merytorycznych Ośrodka będą kontaktować się z klientami telefonicznie.

Jednocześnie w przypadku pojawienia się wątpliwości ze strony klientów, bądź w kwestii uzyskania dodatkowych informacji w sprawie nierozpatrzonych wniosków, należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie z pracownikami działów merytorycznych.

W przypadku świadczeń z pomocy społecznej należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie z pracownikami Sekcji Pracowników Socjalnych adekwatnie do miejsca zamieszkania.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa dostęp do Ośrodka jest nadal ograniczony do minimum. Dokumenty trzeba zostawiać w skrzynce podawczej, która znajduje się przed wejściem do Ośrodka w godzinach od 7.30 do 15.00. Na dokumentach należy podać numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail.

O wszystkich zmianach MOPS informuje na bieżąco na stronie internetowej oraz na profilu społecznościowym, a także na tablicy informacyjnej znajdującej się przed wejściem do Ośrodka.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter