Kir Żałobny

Modernizacja Piastowskiej i ścieżka rowerowa z metropolitalnym wsparciem

Modernizacja Piastowskiej i ścieżka rowerowa z metropolitalnym wsparciem

Ponad 3 mln zł dostanie Ruda Śląska z budżetu Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na przebudowę ulicy Piastowskiej oraz budowę drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. 1 Maja. Dziś Zgromadzenie związku uchwaliło wsparcie realizacji 99 zadań w gminach członkowskich na łączną kwotę 92 mln zł. Pieniądze będą pochodziły z Metropolitalnego Funduszu Solidarności.

- Metropolia od samego początku działalności podejmuje konkretne działania, a jednym z kluczowych było utworzenie Funduszu Solidarności - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – W Rudzie Śląskiej bardzo aktywnie pozyskujemy środki zewnętrzne na inwestycje, złożyliśmy więc również wnioski do nowego metropolitalnego programu – dodaje.

- Przebudowa ulicy Piastowskiej to duża inwestycja. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim jest warta około 29 mln zł – mówi wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Na odcinku prawie 2 kilometrów wymieniona zostanie nawierzchnia, powstanie nowy most nad rzeką Bytomką, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i postojowe, oświetlenie LED oraz zbiorniki retencyjne, wykonana zostanie kanalizacja deszczowa i sanitarna, przebudowana zostanie sieć wodociągowa, gazowa i teletechniczna oraz linia energetyczna, a także zlikwidowane zostanie torowisko po dawnej linii tramwajowej nr 18 – wylicza. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na realizację inwestycji, a wyłoniony w nim wykonawca będzie miał 20 miesięcy na zakończenie zadania. Wniosek o dofinansowanie z MFS dotyczył konkretnie tej części inwestycji, która dotyczy budowy nowego mostu nad Bytomką.

Drugie dofinansowane rudzkie zadanie obejmuje budowę drogi rowerowej wzdłuż części 1 Maja wraz z wyznaczeniem szlaku rowerowego. – Na odcinku od skrzyżowania ulic 1 Maja i Tołstoja do ul. 1 Maja 360 rowerzyści będą poruszali się szlakiem rowerowym, wytyczonym ulicami Tołstoja i Kazimierza. Dalej, do zjazdu z ul. 1 Maja do gazowni, wzdłuż ulicy wybudowane zostanie 800 m drogi rowerowej. W ramach inwestycji przebudowane zostanie oświetlenie po wschodniej stronie ulicy oraz skrzyżowanie ulic 1 Maja i Hallera, gdzie zostanie też wymieniona sygnalizacja świetlna – informuje Bartosz Wójcik z Wydziału Dróg i Mostów UM. Koszt zadania został oszacowany na 2,2 mln zł.

Program „Metropolitalny Fundusz Solidarności” powstał w celu niwelowania różnic w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin tworzących Górnośląsko–Zagłębiowską Metropolię oraz w celu integracji i wsparcia gmin członkowskich w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Środki na jego realizację zostały zaplanowane w budżecie G-ZM, a regulamin udzielania dotacji został przyjęty uchwałą Zarządu Metropolii.

W tegorocznym budżecie Rudy Śląskiej na inwestycje zarezerwowano ponad 138 mln zł, w tym prawie 71 mln zł na zadania drogowe. Najważniejsze wydatki w tym zakresie związane są z dalszą budową trasy N-S (ponad 40 mln zł), przebudową ul. Piastowskiej (7,3 mln zł), budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Brańskiego i Magazynowej (prawie 5 mln zł) i modernizacją dróg gruntowych (4,4 mln zł).

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja na podstawie ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu skupia 41 miast i gmin centralnej części województwa śląskiego. Teren związku jest zamieszkały łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Działa tam ponad 240 tysięcy firm i przedsiębiorstw, wytwarzających razem 8% PKB kraju. Źródłami dochodów związku metropolitalnego są przede wszystkim udział we wpływach z podatków oraz składki od gmin należących do Związku. Budżet Metropolii jest zasilany z budżetu państwa dodatkowymi 5% wpływów z podatku PIT, według szacunków to kwota między 260 a 280 mln złotych. W pierwszym roku będzie to natomiast 0,2% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie związku. G-ZM ma zajmować się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter