Header decorative image
Kir Żałobny

Mniejszy podatek za nowe miejsce pracy

Mniejszy podatek za nowe miejsce pracy

Ulgi podatkowe za nowe miejsca pracy – to jedno z udogodnień dla przedsiębiorców, które od tego roku obowiązują w Rudzie Śląskiej. I choć na razie z możliwości takiej skorzystała jedna firma, władze miasta prowadzą rozmowy z kolejnymi przedsiębiorcami gotowymi utworzyć nowe miejsca pracy w mieście.

Możliwość skorzystania z ulgi daje uchwała przyjęta w listopadzie ubiegłego roku przez rudzkich radnych. - Podczas rozmów, które prowadziliśmy z przedsiębiorcami słyszeliśmy, że wprowadzenie ulg w podatku od nieruchomości pozwoli im na utworzenie nowych miejsc prac. Uznaliśmy, że warto wyjść naprzeciw oczekiwaniom właścicieli firm i wdrożyć takie ulgi – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Cieszę się, że radni byli podobnego zdania. Przygotowana przez nas uchwała została przegłosowana bez żadnych problemów – dodaje prezydent.

Uchwała, której zapisy weszły w życie 1 stycznia 2013 r., zakłada możliwość zmniejszenia stawki podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli utworzone zostały tam nowe miejsca pracy. – Przedsiębiorca, który utworzy od 1 do 5 nowych miejsc pracy, będzie miał zmniejszony podatek z 21,15 zł na 18 zł za 1 m². W przypadku utworzenia od 6 do 20 nowych etatów stawka wyniesie 14 zł. Z kolei przy utworzeniu powyżej 21 etatów przedsiębiorca zapłaci 10 zł za 1 m² - informuje Ewa Guziel, skarbnik miasta. Obniżenie stawki dla przedsiębiorców zatrudniających nowych pracowników obowiązywać będzie w zależności od liczby utworzonych etatów od 2 do 5 lat.

Do tej pory z ulgi skorzystała jedna firma z branży metalowej. Było to możliwe dzięki utworzeniu na terenie zakładu kilku nowych miejsc pracy. Władze miasta prowadzą rozmowy z innymi firmami gotowymi zainwestować w Rudzie Śląskiej oraz z dotychczasowymi przedsiębiorcami chcącymi zwiększyć zatrudnienie w swoich zakładach pracy. – Podczas niedawnych badań potencjału gospodarczego rudzkich firm okazało się, że spośród badanych firm w ciągu najbliższych dwóch lat zwiększenie zatrudnienia planuje blisko 15 proc. z nich. Jest to dla nas jasny sygnał do tego by w dalszym ciągu tworzyć w mieście udogodnienia dla przedsiębiorców oraz prowadzić z nimi nieustanny dialog – uważa Michał Pierończyk, zastępca prezydenta miasta.

Władze miasta cyklicznie spotykają się z rudzkimi przedsiębiorcami podczas posiedzeń rady gospodarczej działającej przy prezydencie miasta. W radzie zasiada 10 przedstawicieli różnych branż rudzkiej gospodarki. Podczas spotkań omawiane są bieżące tematy i problemy, które dotyczą przedsiębiorczości w mieście.

W Rudzie Śląskiej wg ewidencji REGON na koniec 2012 roku zarejestrowanych było 9 786 firm. W ciągu roku 2012 ilość firm w Rudzie Śląskiej zwiększyła się o 207 firm. Podczas niedawnych badań potencjału gospodarczego rudzkich firm okazało się że spośród badanych firm w Rudzie Śląskiej w ciągu najbliższych dwóch lat zwiększenie zatrudnienia planuje 14,8 proc. z nich. Najwięcej firm planuje wzrost zatrudnienia w branży górniczej - 20 proc. firm, branży produkcyjnej - 19 proc. i w branży budowlanej - 18,2 proc. firm, następnie w branży handlowej - 15 proc. firm i w branży usługowej - 9,5 proc. firm.

Na koniec 2012 roku stopa bezrobocia w Rudzie Śląskiej wynosiła 9%, przy 13,4% dla całego kraju i 11,1% dla województwa.  - Wprawdzie w ubiegłym roku liczba bezrobotnych w mieście zwiększyła się w stosunku do 2011 r., ale jest to związane z ogólnokrajową tendencją, spowodowaną skutkami kryzysu gospodarczego. Cały czas jednak stopa bezrobocia w naszym mieście utrzymuje się wyraźnie poniżej średniej krajowej i wojewódzkiej – podkreśla Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter