Header decorative image
Kir Żałobny

Mniejszy podatek – mniejsze dochody miasta

Mniejszy podatek – mniejsze dochody miasta

Rudzcy radni pomimo ostrzeżeń prezydent miasta przed niekorzystnymi skutkami dla budżetu miasta podjęli uchwałę zmniejszającą stawkę podatku od rurociągów sieci kanalizacyjnej i infrastruktury służącej oczyszczaniu ścieków, wybudowanych ze środków Funduszu Spójności. Dotąd stawka podatku wynosiła 2 procent, teraz będzie 1,1 proc., co oznacza mniejsze dochody budżetu o prawie 2 mln złotych.

Projekt uchwały dotyczący obniżenia stawek podatku od nieruchomości rurociągów sieci kanalizacyjnej i infrastruktury służącej oczyszczaniu ścieków został zgłoszony dwa tygodnie temu na wniosek radnego Platformy Obywatelskiej Jarosława Kani. Jego zdaniem obniżenie podatku obniży koszty funkcjonowania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej. Dzięki temu, zdaniem radnego Kani, spółka nie będzie zmuszona podnosić stawek za wodę i odprowadzanie ścieków. - Sytuacja finansowa PWiK jest tak zła, że podwyżka cen wody i ścieków w Rudzie jest nieunikniona – uzasadniał swój wniosek radny.

Władze miasta apelowały do radnych o odrzucenie powyższego projektu uchwały, podkreślając, że nie ma potrzeby obniżania stawek podatku. - Przeprowadziliśmy audyt w spółce i okazało się, że jej sytuacja finansowa jest bardzo dobra i pozwala na funkcjonowanie firmy bez podwyższania opłaty za wodę i ścieki przez najbliższe 2 lata – przekonywała Grażyna Dziedzic. Prezydent Rudy Śląskiej ujawniła, że prezes PWiK obiecał jej tymczasem nie podwyższać taryfy przez najbliższy rok.

Podatek, o który spierali się radni, dotyczy użytkowania infrastruktury, na którą składa się sieć rurociągów i kanalizacji. Część tej infrastruktury powstała w ramach realizacji przez miasto inwestycji ze środków Unii Europejskiej: ISPA i Funduszu Spójności. Zdaniem radnych opowiadających się za obniżeniem stawki podatku, nowa uchwała pozwoli odciążyć mieszkańców od ponoszenia podwójnych kosztów za realizację inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych. Przekonywali, że przedstawiony projekt uchwały wzorowany był na podobnych uchwałach przyjętych w innych miastach. Problem w tym, że w miastach, które zdecydowały się na obniżenie stawki podatku, koszty realizacji unijnych inwestycji ponosiły miejscowe spółki wodociągowe. - W przypadku Rudy Śląskiej inwestycję realizowało miasto i to ono spłaca zaciągnięte na budowę nowej kanalizacji kredyty - przypomniał radnym wiceprezydent Jacek Morek.

Zmniejszenie stawki podatku od nieruchomości do 1,1 proc. spowoduje, że do budżetu miasta w przyszłym roku trafi 1,8 mln zł mniej. Ewa Guziel, skarbnik miasta, przekonywała radnych, że brak tych środków odbije się na przyszłorocznym budżecie miasta. – Dla porównania 1,8 mln zł to ponad 30 proc. tegorocznych wydatków na kulturę lub ponad 70 proc. dotacji na kluby sportowe – mówiła. – W przyszłym roku z tytułu spłaty kredytów oraz wykupu obligacji musimy spłacić ponad 46 mln zł. Same odsetki od tych kredytów to 7 mln zł. Skąd mamy wziąć na to pieniądze? – pytała skarbnik Rudy Śląskiej.

Podczas dyskusji padały różne propozycje zmiany stawki podatku. Ostatecznie radni przyjęli stawkę w wysokości 1,1 proc. Za tak skonstruowanym projektem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw było 11. Przyjęta uchwała określa stawkę podatku od nieruchomości dla rurociągów sieci kanalizacyjnej i infrastruktury służącej oczyszczaniu ścieków /oczyszczalnie i przepompownie ścieków/, wytworzonych ze środków Fundusz Spójności. Stawka w wysokości 1,1 proc ta ma obwiązywać od 2013 r.

Wprowadzenie nowej stawki podatku od nieruchomości umożliwił odpowiedni zapis w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, pozwala on radzie gminy zróżnicować wysokość stawek podatku od nieruchomości dla poszczególnych rodzajów podmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku radni ujednolicili stawkę podatku od nieruchomości od rurociągów i kanalizacji. Wcześniejsza stawka była zróżnicowana. Przedsiębiorstwa, w których miasto posiada więcej niż 50% udziału mogły płacić stawkę w wysokości 1,1%. Na wniosek Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów została ona jednak zakwestionowana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Po niekorzystnym wyroku sądu Rada Miasta musiała w ubiegłym roku podwyższyć stawkę do 2 procent.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter