Header decorative image
Kir Żałobny

Mniej za środki transportowe

Mniej za środki transportowe

Nawet kilkaset złotych mniej podatku zapłacą w przyszłym roku przedsiębiorcy z branży transportowej z Rudy Śląskiej. Na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic rudzcy radni przyjęli nowe, obniżone stawki podatku od środków transportowych. Dodatkowo zyskają właściciele nowszych pojazdów, którzy dzięki spełnieniu odpowiednich norm emisji spalin zapłacą jeszcze mniej.

W mieście podatkiem od środków transportowych objętych jest ok. 1 000 pojazdów, a wpływy z jego tytułu w tym roku zaplanowane zostały na poziomie blisko 2 mln zł. – Podatek ten stanowi istotne źródło dochodów miasta oraz dotyczy dużej grupy przedsiębiorców. I to właśnie z myślą o nich podjęliśmy decyzję o jego obniżce. Cały czas wdrażamy mechanizmy, które mają zachęcać inwestorów i przedsiębiorców do inwestowania w Rudzie Śląskiej. Jednym z nich jest przyjazny system podatków i opłat lokalnych – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Dotychczasowe stawki podatku od środków transportowych w mieście obowiązują od 2012 r. Od nowego roku właściciele pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zapłacą od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych mniej niż dotychczas. Dotyczy to również opłat za ciągniki siodłowe i balastowe, a także wysokotonażowych przyczep i naczep oraz autobusów.

Nowe obniżone stawki, to niejedyna nowość. – Wprowadziliśmy zróżnicowanie stawek w zależności od liczby osi pojazdu oraz od spełnienia norm emisji spalin EURO – wyjaśnia Ewa Guziel, skarbnik miasta. Pierwsze zróżnicowanie ma na celu powiązanie opłaty z tonażem pojazdu. W ten sposób pojazdy o większej liczbie osi będą opodatkowane większą stawką. Jest to związane z tym, że pojazdy o wyższym tonażu powodują większe zniszczenia nawierzchni dróg. Drugie zróżnicowanie, dotyczące emisji spalin, to nic innego jak zachęta dla właścicieli pojazdów do wymiany starszych modeli, emitujących większą ilość spalin, na nowsze i bardziej ekologiczne. – Właściciel pojazdu, który przedstawi certyfikat potwierdzający spełnienie normy dopuszczalnej emisji spalin powyżej EURO1 może liczyć na niższą stawkę podatku – informuje skarbnik miasta.

Jak będą wyglądały zatem nowe stawki podatku? Oto kilka przykładów. Za samochód ciężarowy powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie podatek obecnie wynosi 779,68 zł , teraz będzie to 750 zł, a w przypadku spełnienia normy emisji spalin powyżej EURO1 – 680 zł. W przypadku pojazdu powyżej 9 t, a poniżej 12 t nowa opłata wyniesie 1 450 zł, a w przypadku spełnienia normy emisji spalin powyżej EURO1 1 200. Do tej pory podatek ten wynosił 1 560,84 zł. W przypadku pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t obecnie stawka podatku wynosi 2 978,53 zł. Od nowego roku w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz liczby osi. Podatek wyniesie od 1 700 do 2 700 zł. W przypadku autobusów obecnie funkcjonują dwie stawki - poniżej 30 miejsc, tu dotychczasowa stawka wynosi 1 820,96 zł oraz powyżej 30 miejsc - 2 302,20 zł Przyjęcie nowej uchwały spowoduje zmianę w tym zakresie i od 2016 r. wprowadzone zostaną stawki – dla autobusów poniżej 22 miejsc w wysokości 1 800 zł i obniżona za spełnienie norm emisji spalin – 1 600 zł oraz dla autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 22 miejsca w wysokości 2 100 zł oraz przy spełnieniu norm emisji spalin w wysokości 1 900 zł. Podatek od środków transportowych płatny jest każdego roku w dwóch ratach – do 15 lutego i 15 września.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter