Header decorative image
Kir Żałobny

Mniej przestępstw, lepsza wykrywalność

Mniej przestępstw, lepsza wykrywalność

Z każdym rokiem spada liczba przestępstw w Rudzie Śląskiej przy jednoczesnym wzroście ich wykrywalności. Taki wniosek płynie z policyjnych statystyk za 2016 rok. Dane zaprezentowano podczas narady rocznej rudzkiego garnizonu, która zorganizowana została w Komendzie Miejskiej Policji. W walce z przestępczością jednostka jest wspomagana przez rudzki samorząd, który dołożył pieniądze do zakupu czterech radiowozów, laserowego miernika do badania prędkości oraz 6 analizatorów wydechu do pomiaru trzeźwości. Dzięki środkom z budżetu udało się też zorganizować dodatkowe patrole.

Przedstawione przez Państwa dane robią wrażenie – podkreślał wiceprezydent Krzysztof Mejer. - W imieniu wszystkich mieszkańców chciałbym Państwu podziękować za ten ostatni rok. Widzimy i doceniamy waszą służbę. Świetna współpraca wszystkich rudzkich służb szczególnie widoczna była podczas miejskich obchodów Światowych Dni Młodzieży – dodał. O tym, jak istotne jest dbanie o bezpieczeństwo, mówił też przewodniczący Rady Miasta, Kazimierz Myszur. – Nie oszczędzamy na wydatkach związanych z bezpieczeństwem w mieście. Rada Miasta zawsze będzie Państwa wspierać. Jesteście bardzo potrzebni – zaznaczył.

Rudzcy funkcjonariusze w 2016 roku każdego dnia łapali na gorącym uczynku średnio 2 sprawców przestępstw, przyjmowali 75 zgłoszeń i przeprowadzali 51 interwencji. Dzienna średnia czasu spędzonego na służbie patrolowej wyniosła 422 godziny. Według statystyk średnio w ciągu każdego dnia przeprowadzano 266 badań trzeźwości, legitymowano 202 osoby oraz ujawniano 77 wykroczeń.

- Dążymy do tego, aby przestępczość była jak najmniejsza, a sprawcy odpowiadali za swoje czyny, co w efekcie podnosi poziom bezpieczeństwa obywateli – mówił młodszy inspektor Grzegorz Strzęciwilk, Komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej. - Ubiegły rok dla Policji w Rudzie Śląskiej to m.in. reorganizacja jej struktur, zmiany rejonów pracy dzielnicowych, powołanie nowych grup w strukturach pionu kryminalnego, a co za tym idzie lepsze wyniki w ściganiu sprawców – wymieniał.

W ubiegłym roku wszczęto 2664 postępowania, to jest o 881 mniej niż w roku 2015. Tendencja spadkowa utrzymuje się już od kilku lat. Dla porównania, w roku 2012 ilość wszczętych postępowań wyniosła 5088. Od roku 2013 wzrasta też wskaźnik wykrywalności przestępstw. W 2015 roku wyniósł on 64,1%, zaś w roku ubiegłym 69,4 %. Wśród przestępstw kryminalnych najwięcej było kradzieży mienia – 502 oraz kradzieży z włamaniem – 306. Przestępczości gospodarczej dotyczyło 299 wszczętych postępowań. Tendencje spadkowe nie dotyczą jednak wszystkich spraw prowadzonych przez Policję, bowiem wzrasta wykrywalność przestępczości wśród nieletnich. W roku 2015 wszczęto 60 postępowań tego typu, zaś w roku ubiegłym 102. – To efekt dobrej pracy policjantów z grupy zajmującej się demoralizacją i przestępczością nieletnich, utworzonej na wzór komórek zwalczających przestępczość nieletnich z sąsiednich garnizonów – informował komendant Strzęciwilk.

W skali ostatniego roku w Rudzie Śląskiej zrealizowano 17 207 służb patrolowych, przy 16 397 służbach w 2015 roku. Przeprowadzono też 308 dodatkowych patroli oraz 261 patroli ze słuchaczami Szkoły Policji w Katowicach. Najwięcej ujawnionych wykroczeń, aż 4 203, godziło w przepisy o wychowaniu w trzeźwości. Na drugim miejscu znalazły się czyny przeciwko mieniu – 2 439. Funkcjonariusze ogółem przyznali 8 415 mandatów, z czego niecałe 5 % stanowiły mandaty drogowe. Na rudzkich drogach w ostatnim roku służbę pełniono 5 779 razy, minimalnie mniej niż w roku 2015. Znacząco wzrosła jednak liczba kierowców przebadanych na obecność alkoholu - z 48 694 do 97 460.

- Walka ze złodziejami samochodów, dilerami narkotyków, poprawa bezpieczeństwa na rudzkich drogach, czy ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców, takich jak np. spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to nasze główne cele na ten rok – zapowiedział komendant Strzęciwilk.

Ważną częścią pracy policjantów z Rudy Śląskiej są też działania profilaktyczne. Rudzkie służby mundurowe w ubiegłym roku zaangażowane były w takie akcje jak „Nie reagujesz - akceptujesz”, „Bezpieczny Senior”, „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczne Ferie”, „Profilaktyka a Sztuka” czy „Wtargnięcie niebezpiecznego napastnika”. Funkcjonariusze przeprowadzili 262 spotkania z dziećmi i młodzieżą, 68 spotkań z pedagogami oraz 11 z seniorami.

Na garnizon Policji w Rudzie Śląskiej składa się komenda miejska przy ul. Hallera 9 w dzielnicy Nowy Bytom oraz 5 komisariatów w dzielnicach: Ruda, Kochłowice, Halemba oraz 2 w Wirku. Służbę pełni w sumie 331 funkcjonariuszy. Wśród komisariatów najliczniej obsadzony jest Komisariat I w Rudzie, gdzie służbę pełni 52 policjantów.

W 2016 roku miasto wsparło Komendę Miejską Policji kwotą ponad 300 tys. zł. Największa część tych pieniędzy, 130 tys. zł, przeznaczona została na dofinansowanie do zakupu 4 radiowozów. Na wprowadzenie dodatkowych patroli Ruda Śląska przekazała 100 tys. zł. Ponadto 20 tys. zł przeznaczono na patrole realizowane przez słuchaczy Szkoły Policji. Za miejskie pieniądze kupiono też laserowy miernik do badania prędkości oraz 6 analizatorów wydechu do pomiaru trzeźwości.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter