Kir Żałobny

Młodzi i zdolni wyróżnieni

Młodzi i zdolni wyróżnieni

Najbardziej utalentowani uczniowie rudzkich szkół podstawowych spotkali się dzisiaj podczas  uroczystego finału IX edycji Miejskich Olimpiad Przedmiotowych.

Miejskie Olimpiady Przedmiotowe są organizowane w Rudzie Śląskiej od roku szkolnego 2005/2006. – Obecnie dla dzieci ze szkół podstawowych organizowane są wojewódzkie olimpiady wiedzy z bloków przedmiotów, brakuje natomiast konkursów wiedzy z konkretnych przedmiotów. Rudzkie olimpiady są zatem szansą na pokazanie się dla młodych uczniów interesujących się danym przedmiotem. To również dobra zabawa i możliwość spotkania się z kolegami z innych szkół - podkreśla Aleksandra Kaput ze Szkoły Podstawowej nr 16, przewodnicząca koordynatorów Miejskich Olimpiad Przedmiotowych.

Tegoroczne przedmiotowe zmagania, w których uczestniczyli uczniowie V i VI klas rudzkich szkół podstawowych rozpoczęły się w lutym tradycyjnie od etapu szkolnego. Przystąpiły do niego dzieci z 20 szkół podstawowych, którzy sprawdzali swoją wiedzę w sześciu przedmiotach /język polski, język angielski, matematyka, przyroda, historia, informatyka/. Następnie najlepsi z nich /118 uczniów/ wzięli udział w kwietniowym etapie miejskim. Jego wyniki pozwoliły wyłonić piątkę najlepszych uczniów z danego przedmiotu, którzy zostali dziś nagrodzeni.

Co ciekawe, kilku uczniów zostało laureatami w dwóch przedmiotach, natomiast Adrianna Bogacz ze Szkoły Podstawowej nr 6 zdobyła pierwsze miejsce w olimpiadzie z języka polskiego oraz wyróżnienie w konkursie wiedzy z przyrody oraz języka angielskiego. Najwięcej laureatów spośród wszystkich szkół miała Szkoła Podstawowa nr 6, której uczniowie zdobyli łącznie 6 wyróżnień.

Dzisiejsze spotkanie było okazją do wręczenia nagród dla laureatów olimpiad, a także podziękowań dla osób zaangażowanych w ich organizację. Przede wszystkim jednak było świętem najzdolniejszych uczniów rudzkich podstawówek. Laureaci Miejskich Olimpiad Przedmiotowych sukcesy odnoszą również w na następnych etapach edukacji. – Wielokrotnie uczniowie ci są później laureatami konkursów wojewódzkich – mówi Aleksandra Kaput.

Uczniowie rudzkich szkół podstawowych sukcesy odnoszą także poza Rudą Śląską. W tym roku szkolnym laureatami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody dla uczniów szkół podstawowych zostali Wojciech Ptaś, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej nr 24 oraz Maciej Bolesta, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej nr 6. Ponadto Karol Klarecki, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowa nr 2 zakwalifikował się do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Ambasador Szkolnej Przedsiębiorczości 2014” na najciekawszy wynalazek, rozwiązanie techniczne, grę planszową lub komputerową. Konkurs jest organizowany przez Urząd Patentowy RP oraz Polską Akademią Dzieci. Jego finał odbędzie się 1 czerwca br. w Warszawie.

Laureaci IX Miejskich Olimpiad Przedmiotowych

J. polski

1 miejsce – Aleksandra Witała – SP 15

2 miejsce – Adrianna Bogacz – SP 6

3 miejsce – Marta Klimek – SP 8

Wyróżnienie – Magdalena Meiksner – SP 14

Wyróżnienie – Karolina Szweda  - SP7

Historia

1 miejsce – Aleksandra Sobulska – SP 14

2 miejsce – Bartosz Orlof – SP 7

3 miejsce – Wojciech Ptaś– SP 24

Wyróżnienie – Jakub Kęstowicz – SP 30

Wyróżnienie – Zofia Graca  - SP13

Matematyka

1 miejsce – Maciej Bolesta – SP 6

2 miejsce – Anna Szymik – SP 6

3 miejsce – Kamil Kobyłka – SP 14

Wyróżnienie – Patryk Wojtala – SP 1

Wyróżnienie – Michał  Kirschniok – SP16

Informatyka

1 miejsce – Michał  Kirschniok – SP16

2 miejsce – Wiktor Olejniczak – SP 3

3 miejsce – Kamil Maciantowicz – SP 6

Wyróżnienie – Wojciech Ptaś– SP 24

Wyróżnienie – Łukasz Plich  - SP14

Przyroda

1 miejsce – Mateusz Szczygieł – SP24

2 miejsce – Karol Klarecki – SP 2

3 miejsce – Aleksandra Sobel – SP 30

Wyróżnienie – Bartosz Orlof– SP 7

Wyróżnienie – Adrianna Bogacz – SP 6

J. angielski

1 miejsce – Anna Szymik – SP6

2 miejsce – Julia Radziewska – SP 8

3 miejsce – Julia Madej – SP 8

Wyróżnienie – Adrianna Bogacz – SP 6

Wyróżnienie – Paulina Piwoń  - SP20

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter