Kir Żałobny

Młodzi, zdolni i ambitni

Młodzi, zdolni i ambitni

12 uczniów rudzkich szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendium premiera za wybitne wyniki w nauce w minionym roku szkolnym. Dziś podczas gali w Zabrzu odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień. Młodzi stypendyści środki przeznaczyć chcą na dalszy rozwój oraz realizację swoich pasji.

Na uroczystości, która odbyła się dziś w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu wręczone zostały stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej uczniom delegatury gliwickiej i bytomskiej śląskiego kuratorium oświaty. Wśród kilkudziesięciu wyróżnionych znaleźli się młodzi rudzianie. Wszyscy oni otrzymali stypendium premiera. - Jesteśmy szczęśliwi, że w Rudzie Śląskiej mamy tak zdolnych młodych ludzi. Ich sukces jest owocem ciężkiej pracy oraz wielu wyrzeczeń. Słowa podziękowania należą się również pedagogom oraz rodzicom, którzy wspierają młodzież w dążeniu do doskonałości – mówi prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Wśród tych, którzy z rąk wicekuratora Tadeusza Żesławskiego otrzymali dzisiaj stypendium premiera znalazła się Katarzyna Słabicka, uczennica III klasy Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 - Stypendium to nie tylko szansa na dalszy rozwój, ale również na spełnienie marzeń. Na co zamierzam je przeznaczyć? Przede wszystkim na dodatkowe kursy języka angielskiego oraz zakup upragnionej lustrzanki – mówi młoda rudzianka.

Droga do tego, by znaleźć się w miejscu, w jakim znaleźli się zdolni rudzianie nie jest łatwa. Dla Katarzyny Słabickiej to ciągła praca i samorealizacja – Czasami jest ciężko i przychodzą takie chwile, że się najzwyczajniej w świecie nie chce się, ale wtedy powtarzam sobie, że praca, którą dzisiaj włożę, zaprocentuje w przyszłości – zdradza uczennica Technikum nr 5.

Potwierdza to Daniel Mynarek z maturalnej klasy Technikum nr 3, który zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt bycia stypendystą, czyli reakcję otoczenia – Z jednej strony da się odczuć takie podśmiewywanie, ale z drugiej strony widać też podziw i czasem nawet lekką zazdrość. Najważniejsze jest jednak nie przejmowanie się tymi wszystkimi opiniami – mówi.

W imieniu rudzkich władz samorządowych gratulacje stypendystom złożyła obecna na uroczystości wiceprezydent Anna Krzysteczko oraz naczelnik Wydziału Oświaty Aleksandra Piecko.

Dzisiejsza uroczystość była jedną z wielu, które odbywają się w całym kraju. Za wyniki w minionym roku szkolnym Prezes Rady Ministrów przyznał 3 918 stypendiów. Są one przyznawane uczniom szkół maturalnych, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskali najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Stypendium wypłacane jest ze środków budżetu państwa w dwóch ratach i wynosi 2 580 zł.

Rudzcy stypendyści Prezesa Rady Ministrów:
Sylwia Dymek - IV Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6,
Jakub Górecki - Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6,
Przemysław Hadula - Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,
Kamil Hojka - III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3,
Żaneta Kucharz - Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,
Marcin Melak - Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4,
Daniel Mynarek - Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 5,
Andrzej Nowicki - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7,
Weronika Skubis - IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4,
Katarzyna Słabicka - Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5,
Ewelina Stencel - II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
Beniamin Wieszyński - I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter