Kir Żałobny

"Młodzi kontra śląski rynek pracy II”

"Młodzi kontra śląski rynek pracy II”

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach realizuje od marca 2012 r. do grudnia 2013 r. II edycję projektu "Młodzi kontra śląski rynek pracy II”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do młodych osób, pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy). Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 180 bezrobotnych osób poniżej 25 roku życia, opierająca się w głównej mierze o przeprowadzenie programu wsparcia (doradztwo zawodowe, szkolenia, staże).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu www.mlodzikontra.pl oraz bezpośrednio u pracowników Biura Projektu.

Biuro Projektu:
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
ul. Opolska 15, 40-084 Katowice
Tel.: 32/ 35-111-82, 781-48-56  Faks: 32/ 35-111-86
e-mail: mlodzi@rig.katowice.pl

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter