Header decorative image
Kir Żałobny

„Misiakowo” już otwarte

„Misiakowo” już otwarte

Na tę chwilę  rodzice bardzo czekali. Otwierany dziś żłobek jest szansą  dla  młodych ludzi, którzy pracując nie mają z kim zostawić swoich pociech.  Od dziś liczba miejsc w żłobkach w naszym mieście  wzrasta o 50 procent – powiedziała dziś podczas otwarcia nowego żłobka, prezydent Grażyna Dziedzic. Od poniedziałku nowa placówka jest w stanie  przyjąć 45 dzieci poniżej 3. roku życia i jest drugą tego typu placówką w mieście.

Nowy żłobek, który nazywa się „Misiakowo” powstał w zaadaptowanym na ten cel budynku dawnego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego. Będą do niego przyjęte dzieci, które ukończyły co najmniej 20 tygodni i nie są starsze niż 3 lata.

Inwestycja możliwa była dzięki przystąpieniu miasta do programu „Maluch” realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Z 65 816 zł, czyli pełnej kwoty kosztów adaptacji budynku 32 908 zł pochodziło z ministerialnego programu, drugie tyle stanowiły środki z budżetu miasta. W ramach prac zaadaptowano 7 pomieszczeń, zakupiono i zainstalowano wyposażenie, m.in. szafki, stoliki i łóżeczka. Na zewnątrz budynku wykonany został również przestronny plac zabaw.

Otwarcie nowego żłobka skróci listę dzieci oczekujących na miejsce w żłobku. W tej chwili w Rudzie Śląskiej na miejsce w żłobku czeka ok. 200 dzieci. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców samotnie je wychowujących, którzy pracują zawodowo bądź uczą się w systemie dziennym lub są inwalidami. W dalszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców, gdzie ojciec i matka pracują zawodowo bądź uczą się w systemie dziennym lub są inwalidami. O przyjęciu decyduje również kolejność na liście oczekujących.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku w Rudzie Śląskiej ustalona została na poziomie 225 zł, natomiast stawka żywieniowa to 5,5 zł za każdy dzień pobytu dziecka w placówce. - Pomimo opłat ponoszonych przez rodziców, miasto dopłaca średnio ponad 800 zł za pobyt każdego dziecka miesięcznie. Są to koszty związane z utrzymaniem budynków oraz personelu placówek – wyjaśnia Anna Krzysteczko wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Żłobki to nie jedyna forma opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowana przez miasto. W Wirku funkcjonuje niepubliczny klub dziecięcy, natomiast  jeszcze w kwietniu miasto ogłosi konkurs na realizacje opieki przez dziennego opiekuna. Na ten ostatni cel w budżecie miasta na rok 2012 zarezerwowano kwotę 80 000 zł.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej funkcjonował jeden żłobek, który dysponował 48 miejscami w budynku w Orzegowie oraz 45 miejscami w budynku w Wirku. Tym samym dzięki otwarciu nowej placówki przy ul. Kościelnej 35 Ruda Śląska dysponować będzie 138 miejscami w żłobkach.


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakończyło pierwszy etap prac nad stroną internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, dostępną pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl

Strona ta skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, do gmin, które prowadzą żłobki lub kluby dziecięce lub też chciałyby je utworzyć, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter