Header decorative image
Kir Żałobny

Minister da pieniądze na „Misiakowo”

Minister da pieniądze na „Misiakowo”

Ponad 370 tys. złotych dotacji w ramach programu „Maluch” otrzyma w tym roku Ruda Śląska. W rozstrzygniętym właśnie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konkursie złożony przez miasto wniosek znalazł się w gronie zwycięskich projektów. Ministerialne środki przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie miejskiego żłobka „Misiakowo” oraz podniesienie standardu oferowanych przez niego usług.

Gminy, które starały się o pieniądze z programu „Maluch”, mogły nie tylko ubiegać się o środki na utworzenie nowych miejsc w żłobkach, ale również na pokrycie kosztów utrzymania już tych działających. Z takiej możliwości skorzystały władze Rudy Śląskiej. – W ubiegłym roku dzięki dofinansowaniu z programu „Maluch” mogliśmy uruchomić nowy miejski żłobek „Misiakowo”, dlatego w tym roku postanowiliśmy starać się o środki na funkcjonowanie placówki – podkreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko. Ruda Śląska jest jednym z 107 samorządów objętych finansowym wsparciem w ramach tegorocznej edycji programu „Maluch”. Ministerstwo na realizację 260 wyłonionych w drodze konkursu projektów przeznaczyło ponad 51 mln zł.

Ponad 370 tys. zł jakie otrzyma żłobek „Misiakowo” przeznaczonych zostanie na działalność bieżącą placówki oraz podniesienie standardu oferowanych przez nią usług. – Środki wykorzystane zostaną również na drobne prace remontowe podnoszące komfort korzystania ze żłobka. Ponadto część pieniędzy przeznaczona będzie na podnoszenie kwalifikacji personelu – informuje Anna Bujas, dyrektor żłobka. Jeden z warunków jakie miasto musiało spełnić przy składaniu wniosku to zabezpieczenie w budżecie 50 proc. wnioskowanej kwoty. – Są to pieniądze, które normalnie przeznaczone były na działalność bieżącą placówki, dlatego wymóg ten został wypełniony - tłumaczy Anna Krzysteczko.

Żłobek miejski „Misiakowo” powstał w zaadaptowanym na ten cel budynku dawnej placówki opiekuńczo - wychowawczej. Jego otwarcie nastąpiło w kwietniu ubiegłego roku. Inwestycja możliwa była dzięki przystąpieniu miasta do programu „Maluch”. Z 65 816 zł, czyli pełnej kwoty kosztów adaptacji budynku, 32 908 zł pochodziło z ministerialnego programu, drugie tyle stanowiły środki z budżetu miasta.

Oprócz posiadającego 45 miejsc żłobka „Misiakowo” w mieście funkcjonuje jeszcze jeden żłobek, który dysponuje 45 miejscami w budynku w Orzegowie oraz 48 miejscami w budynku w Wirku.

Do żłobków przyjmowane są dzieci, które ukończyły co najmniej 20 tygodni i nie są starsze niż 3 lata. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców samotnie je wychowujących, którzy pracują zawodowo bądź uczą się w systemie dziennym lub są inwalidami. W dalszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców, gdzie ojciec i matka pracują zawodowo bądź uczą się w systemie dziennym lub są osobami niepełnosprawnymi. O przyjęciu decyduje również kolejność na liście oczekujących.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku w Rudzie Śląskiej ustalona została na poziomie 240 zł /jest to 15 proc. minimalnego wynagrodzenia/, natomiast stawka żywieniowa to 5,5 zł za każdy dzień pobytu dziecka w placówce. - Pomimo opłat ponoszonych przez rodziców, miasto dopłaca ok. 800 zł za pobyt każdego dziecka miesięcznie. Są to koszty związane z utrzymaniem budynków oraz personelu placówek. Tylko w tym roku na utrzymanie żłobków w mieście przeznaczymy ponad 2 mln zł – podkreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Oprócz dwóch miejskich żłobków w Rudzie Śląskiej rodzice dzieci do lat 3 korzystać mogą z przynajmniej dwóch żłobków prywatnych i jednego klubu dziecięcego.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter