Kir Żałobny

Miliony na rudzkie zabytki

Miliony na rudzkie zabytki

Ruda Śląska otrzyma z unijnej kasy kolejne pieniądze! Tym razem będzie to 12 mln zł. Środki przeznaczone zostaną na remont zabytkowego dworca w Chebziu, budynku Muzeum Miejskiego w Rudzie oraz domku na zabytkowym osiedlu robotniczym „Ficinus” w Wirku. Decyzję o wsparciu podjął Zarząd Województwa Śląskiego. Ogółem wybrał on do dofinansowania 38 projektów, z czego aż 3 to przedsięwzięcia rudzkie.

- Kilka lat przygotowywaliśmy finanse miasta do tego, by móc skutecznie sięgać po fundusze unijne, bo nie wystarczy jedynie złożyć wniosek o dotację, ale dla każdej inwestycji trzeba jeszcze zabezpieczyć tzw. wkład własny – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Nie było łatwo, bo żeby to zrobić, musieliśmy najpierw naprawić finanse miasta, które zastaliśmy w fatalnym stanie. Dziś zbieramy owoce tej ciężkiej pracy zespołowej i przodujemy w rankingach ogólnopolskich pod względem skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych - dodaje. – Z perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 łącznie udało się nam już pozyskać dofinansowanie na realizację 52 projektów na łączną kwotę 353 mln zł – zaznacza Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Najwyżej ocenionym rudzkim projektem była modernizacja i renowacja zabytkowego budynku na kolonii robotniczej „Ficinus”. Rudzki samorząd planuje w nim uruchomić filię biblioteki miejskiej oraz punkt informacji turystycznej. Dzięki temu kolonia spełniać będzie wszystkie wymagania stawiane obiektom na Szlaku Zabytków Techniki. Miejski budynek ma numer 24. Wymaga on gruntownej renowacji. Prace budowlane polegać będą na odtworzeniu pierwotnych elewacji zewnętrznych oraz detali architektonicznych wnętrza charakterystycznych dla tej zabudowy. Na parterze powstanie sala animacyjna z punktem informacji turystycznej, a na piętrze zaplanowano urządzenie stałej ekspozycji muzealnej – mieszkania robotniczego kolonii Ficinus. Zaplanowano również budowę budynku w drugiej linii zabudowy z przeznaczeniem na bibliotekę. – Obiekt zostanie poddany odbudowie z wykorzystaniem historycznych materiałów. Odtworzona zostanie m.in. charakterystyczna okładzina z piaskowca – wyjaśnia Marta Lip – Kornatka z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej. Łączny koszt renowacji obliczono na ponad 2 mln 800 tys. zł, z czego prawie 1,5 mln zł. będzie pochodzić z dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. – Niezwłocznie przystąpimy do zorganizowania przetargu na wykonanie robót budowlanych. Czas, który chcielibyśmy dać wykonawcy na realizację inwestycji to 12 miesięcy od daty przekazania placu budowy – mówi Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.

Największą kwotę dofinansowania spośród miejskich inwestycji otrzymał projekt Stacja Biblioteka. W budynku zabytkowego dworca w dzielnicy Chebzie nowe lokum znajdzie główna siedziba miejskiej biblioteki wraz z wypożyczalnią i czytelnią. Powstanie też kawiarnia, a na zewnątrz „bibliogród” oraz parking na kilkadziesiąt pojazdów. Zachowana zostanie też główna funkcja dworca związana z obsługą pasażerów. Na realizację tej inwestycji miasto przeznaczy ponad 8 mln zł, z czego 6,5 mln pochodzić będzie z dotacji unijnej, a ponad 760 tys. zł ze środków budżetu państwa . - Gmach dworca w Chebziu to już teraz rozpoznawalny zabytek Rudy Śląskiej. Po jego rewitalizacji jeszcze wypięknieje i – o czym jestem przekonana - wraz z nadaniem mu nowych funkcji stanie się jednym z najbardziej interesujących przykładów zagospodarowania przestrzeni dworców w kraju – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Kompleksowa rewitalizacja dworca polega przede wszystkim na adaptacji wnętrza budynku pod bibliotekę. W głównej hali budynku powstanie stalowa antresola ze szklaną balustradą, gdzie zlokalizowane zostaną regały biblioteczne oraz będzie się mieścić czytelnia. Ponadto projekt przebudowy dworca zakłada utworzenie sali animacyjnej, która będzie przystosowana do realizacji spotkań i prelekcji. – Wykonano już prawie w całości wszystkie konieczne roboty rozbiórkowe w zakresie ścian, stropów, jak i posadzek w głównej hali dworca. Wykonano większość ścian działowych oraz naprawiono konstrukcję zdegradowanych ścian i elementów konstrukcyjnych stropodachów. Przygotowane zostały również elementy posadowienia konstrukcji antresoli w nawach bocznych – wylicza naczelnik Wydziału Inwestycji Piotr Janik. – Po przerwie zimowej ruszyły roboty zewnętrzne, polegające na wykonaniu przyłączy, drenażu opaskowego oraz czyszczeniu elewacji – dodaje. Termin zakończenia prac budowlanych przewidziany jest na listopad br. Później nastąpi wyposażanie obiektu i przeprowadzka biblioteki do nowej siedziby.

Kolejny obiekt, który znalazł się na liście dofinansowanych inwestycji, to Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej. Modernizację i renowację zabytkowego budynku Muzeum oszacowano na ponad 4 mln 800 tys. zł. Prawie 4 mln pokryje unijne dofinansowanie. Po remoncie placówka będzie miała do dyspozycji ok. 1430 m2, z czego ok. 900 m2 przestrzeni wystawienniczej. - Przebudowa budynku stworzy nowe rozwiązania przestrzenne, które znacznie uatrakcyjnią placówkę i nadadzą jej wyższą rangę – zapowiada Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji. Efektem przebudowy placówki będzie nowa przestrzeń, na której powstanie wystawa stała „Czas to pieniądz - historia cywilizacji i ekonomii na przykładzie Rudy Śląskiej”. Ekspozycja będzie zlokalizowana na dwóch kondygnacjach - na parterze i na piętrze prawego skrzydła oraz w łączniku budynku. Lewe skrzydło zostanie przeznaczone na pomieszczenia biurowe dla pracowników muzeum oraz na wystawy czasowe. - W Muzeum Miejskim trwają już roboty, na które przetarg ogłoszony został jeszcze w zeszłym roku. Są one związane są z adaptacją pomieszczeń po byłym komisariacie na potrzeby placówki oraz z wykonaniem dodatkowej klatki schodowej i windy dla niepełnosprawnych – mówi Piotr Janik.

- O dofinansowanie ubiegało się 67 projektów z całego województwa. Wszystkie dotyczyły obiektów znajdujących się na Szlaku Zabytków Techniki lub wpisanych do rejestru Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Łączna kwota, o jaką wnioskowali projektodawcy, niemal dwukrotnie przewyższyła alokację przeznaczoną na konkurs – mówi Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

To już druga duża dotacja, którą Rudzie Śląskiej przyznano w tym roku. W styczniu zapadła decyzja, że miasto otrzyma 17 mln zł dofinansowania do rekultywacji terenu po byłej koksowni Orzegów. Będzie ono pochodziło ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ostatni wtorek /6 marca br./ podpisana została umowa w tej sprawie.

Przypomnijmy, że w 2017 r. Ruda Śląska znalazła się na drugim miejscu w kraju w rankingu pozyskiwania środków unijnych wśród miast na prawach powiatu, który opracowywany jest przez dziennik „Rzeczpospolita”. Jest to najbardziej prestiżowa klasyfikacja tego typu w Polsce. W ostatniej edycji tego zestawienia miasto awansowało o 15 pozycji, a w ciągu dwóch lat aż o 46 miejsc.Logotypy funduszy

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter