Kir Żałobny

Miliony na rozwój!

Miliony na rozwój!

W ciągu czterech lat Ruda Śląska otrzyma ponad 300 milionów złotych niskooprocentowanego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pieniądze w całości przeznaczone zostaną na inwestycje, z czego najwięcej na drogi i rewitalizację. - Razem z funduszami unijnymi chcemy w latach 2016 – 2019 przeznaczyć na inwestycje 700 mln zł. To będzie szansa na prawdziwy skok cywilizacyjny dla naszego miasta – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Żeby miasto mogło sięgnąć po pieniądze z Europejskiego Banku Inwestycyjnego/EBI/ potrzebna była zgoda rudzkich radnych. – Grzechem byłoby nie skorzystać z możliwości zaciągnięcia kredytu w EBI. Przypomnę, że dzięki temu, iż instytucja ta nie jest nastawiona na zysk, z jej ofertą nie może konkurować żaden komercyjny bank. Stąd nasza determinacja, by uchwała o zaciągnięciu kredytu była podjęta jak najszybciej – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Teraz przyjętą przez radnych uchwałę zaopiniować musi Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Pozytywna opinia daje w praktyce zielone światło władzom miasta do podpisania umowy kredytowej. – Umowa kredytowa podpisywana jest na 25 lat, a udzielenie kredytu pozbawione jest opłat i prowizji. Co ważne kredyt udzielany jest w transzach, które przekazywane są dopiero po wykorzystaniu środków wcześniej wypłaconych. Pierwsza transza, którą chcemy otrzymać już na początku przyszłego roku, byłaby największa i wyniosła blisko 90 mln zł – informuje Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Władze Rudy Śląskiej środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w całości przeznaczyć chcą na inwestycje. Te podzielone są na sektory takie jak: transport drogowy, transport publiczny, ochrona środowiska (gospodarka wodą i odpadami), rewitalizacja obszarów miejskich, lokale socjalne i opieka zdrowotna, szkolnictwo i kultura, obiekty sportowe, energetyka (np. termomodernizacja), zarządzanie zasobami miejskimi (w tym parkami).

Najwięcej środków przeznaczonych ma być na drogi. – Chodzi tu przede wszystkim o budowę trasy N-S. W przyszłym roku może dojść do sytuacji, że jednocześnie realizowane będą dwa etapy tej inwestycji, dlatego musimy mieć odpowiednie zabezpieczenie finansowe – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic. Oprócz budowy dróg środki z EBI mogą być przeznaczone na przebudowę innych dróg w mieście, budowę węzła przesiadkowego, rewitalizację parków i przestrzeni miejskich oraz termomodernizacje budynków placówek oświatowych.

Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest niezwykle ważny w kontekście nowego rozdania unijnych funduszy. – Dopiero w drugiej połowie tego roku rozpoczęły się pierwsze nabory wniosków na realizację projektów unijnych na lata 2014-2020. Za chwilę wejdziemy w okres ich intensyfikacji i z pewnością dojdzie do sytuacji, że w jednym momencie równolegle będziemy musieli finansować kilkanaście inwestycji. Na to muszą być pieniądze – podkreśla wiceprezydent Mejer. – Przypominam, że w tym roku przyznane zostały nam środki unijne jeszcze z programów na lata 2007 – 2013 za inwestycje już zrealizowane. Dlatego często żeby cos „dostać” trzeba będzie najpierw „wyłożyć” - dodaje.

Europejski Bank Inwestycyjny, to instytucja finansowa Unii Europejskiej. Jego akcjonariuszami są państwa członkowskie UE. Bank udziela kredytów (lub je gwarantuje) zarówno publicznym, jak i prywatnym podmiotom z państw-akcjonariuszy, a nadrzędnym celem jego działań jest przyczynianie się do harmonijnego rozwoju państw Unii Europejskiej. Z kredytów udzielanych przez EBI korzystały już w przeszłości śląskie miasta, m.in. Katowice i Gliwice.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter