Header decorative image
Kir Żałobny

Miliony na N-S-kę

Miliony na N-S-kę

Ponad 1/3 budżetu drogowego Rudy Śląskiej zarezerwowały w tym roku władze miasta na dalszą budowę trasy N-S. Za te pieniądze ma zostać wykonana m.in. część robót pomiędzy ul. 1 Maja a Nowobukową oraz dokumentacja projektowa kolejnych odcinków drogi. Przetarg na opracowanie koncepcji jednego z etapów budowy rozstrzygnął właśnie rudzki magistrat. Kolejny zostanie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu.

Trasa N-S będzie ważnym szlakiem komunikacyjnym, ponieważ bezkolizyjnie połączy Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4.  Śmiało można powiedzieć, że dla całego regionu jest to inwestycja kluczowa, ponieważ jej realizacja usprawni m.in. przemieszczanie się mieszkańców między południową częścią województwa a lotniskiem w Pyrzowicach – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Ponadto dzięki realizacji inwestycji zmniejszy się natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej 925 pomiędzy DTŚ a autostradą - dodaje.

W zeszłym tygodniu zakończył się kolejny przetarg dotyczący budowy trasy N-S w Rudzie Śląskiej. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na odcinku od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Magazynowej będzie kosztować ponad 160 tys. zł. Zamówienie wykona Spółka SWECO Infraprojekt z Krakowa. - Chodzi o wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, na podstawie którego będzie budowany odcinek drogi w rejonie ul. Magazynowej w Rudzie - tłumaczy wiceprezydent Jacek Morek. - Ponadto wykonawca ma nam dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty, na podstawie których otrzymamy pozwolenie na budowę - dodaje.

Sfinalizowany przetarg to następny krok do realizacji pełnego zakresu inwestycji. Kolejnym będzie wyłonienie firmy, która opracuje dokumentację projektową na budowę trasy na odcinku od ul. Kokota do autostrady A4. Ponadto w tym roku władze miasta chcą wykupić nieruchomości i wypłacić odszkodowania za działki, które zostaną zajęte pod budowę trasy w rejonie Bielszowic. Rozpocząć mają się też roboty przy budowie drogi w rejonie ul. Bukowej.

Realizacja dalszych etapów trasy N-S ma kosztować rudzian w tym roku 11 milionów złotych. Jak podkreślają władze Rudy Śląskiej, to tylko kropla w „morzu potrzeb”, jakie są konieczne do ukończenia planowanego przebiegu drogi. - Budowa kolejnych odcinków trasy N-S w Rudzie Śląskiej ma kosztować 413 mln zł - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Ze względu na bardzo duże koszty realizacji inwestycji, jej sfinansowanie wyłącznie ze środków własnych miasta jest praktycznie niemożliwe. Dlatego też staramy się wykorzystywać wszystkie możliwości, żeby uzyskać unijne wsparcie - dodaje.

Dzięki staraniom władz Rudy Śląskiej inwestycja trafiła na listę projektów, które mają szansę na dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Została ona opublikowana miesiąc temu przez Urząd Marszałkowski. Chodzi o tzw. Mandat Negocjacyjny Województwa Śląskiego z 17 grudnia 2013 r., czyli dokument, który zawiera listę najważniejszych inwestycji w regionie. Ostateczną decyzję, które z nich dostaną środki z Brukseli, ma podjąć Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

O dofinansowanie dalszych etapów trasy N-S Ruda Śląska stara się już od trzech lat. W kwietniu zeszłego roku przedsięwzięcie znalazło się na listach rankingowych projektów transportowych przewidywanych do realizacji z funduszy unijnych w latach 2014  - 2020. - W kategorii projektów regionalnych zajęliśmy drugie miejsce  - przypomina wiceprezydent Michał Pierończyk. - Wysoka pozycja na liście rankingowej oraz wysoki poziom zaawansowania prac przygotowawczych zdecydowały o tym, że trasa N-S została wpisana do Mandatu Negocjacyjnego. To duże osiągnięcie - podkreśla.

Trasa N-S zaprojektowana została jako droga o prędkości projektowej 70 km/godz. Będzie posiadała dwie jezdnie o szerokości 7 m z pasem dzielącym o szerokości 4 m. Inwestycja ma być realizowana etapami. Pierwszy z nich został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Inwestycja kosztowała 43,5 mln zł, a na jej realizację miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 36,9 mln zł. To nieco ponad 10 proc. środków, na jakie liczą władze Rudy Śląskiej przy kolejnych fazach budowy tej drogi. 

Kolejnymi etapami budowy trasy N-S będą: budowa odcinka od ul. 1-go Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem dwupoziomowym, budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ul. Ks. Niedzieli - ulica Nowobukowa; wykonanie drogi na odcinku od ul. Bukowej do ul. Kokota; budowa trasy od ul. Kokota do Autostrady A4. W następnej kolejności ma zostać wybudowany obecnie projektowany odcinek północny trasy N-S od DTŚ do ul. Magazynowej, a w późniejszym czasie fragment drogi do granicy z Bytomiem.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter