Header decorative image
Kir Żałobny

Milionowe premie dla wspólnot mieszkaniowych

Milionowe premie dla wspólnot mieszkaniowych

Prawie 2 mln złotych zwrotu otrzymają w ciągu najbliższego półtora roku właściciele wspólnot mieszkaniowych z Rudy Śląskiej za termomodernizacje i remonty swoich budynków. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej pozyskało dla nich specjalne premie. Dzięki nim zrealizowane zostaną 33 kolejne inwestycje. Środki będą pochodzić z Banku Gospodarstwa Krajowego. W sumie na podobne cele rudzkie MPGM pozyskało już ponad 8 mln zł.

Rudzkie MPGM prowadzi działania związane z finansowym wspieraniem termomodernizacji i remontów realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe od 2005 roku. Od tego czasu zrealizowano już 138 tego typu inwestycji. Łączna wartość robót przeprowadzonych w tym okresie wyniosła ponad 44,5 mln zł, z czego prawie 33,5 mln zł pochodziło z  kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a prawie 6,8 mln zł z premii termomodernizacyjnych i remontowych, wypłaconych wspólnotom przez BGK po zrealizowaniu tych inwestycji.

W tym i przyszłym roku wspólnoty mieszkaniowe, zarządzane przez MPGM, planują wykonać 33 inwestycje, które podniosą standard budynków. Za zrealizowanie przedsięwzięć łącznie mają szansę otrzymać 1,8 mln zł zwrotu. Dla większości z planowanych robót decyzje o przyznaniu premii termomodernizacyjnych lub remontowych zostały już wydane. Opiewają one na kwotę 1,4 mln zł. Decyzje na kolejne 400 tys. mają zostać wydane w najbliższym czasie.

- W celu otrzymania wsparcia finansowego MPGM występuje w imieniu wspólnot mieszkaniowych z wnioskami o przyznanie kredytu z tzw. premią termomodernizacyjną i remontową - wyjaśnia Tomasz Rzeżucha, wiceprezes MPGM. - Do wniosku dołączany jest audyt energetyczny, określający poziom oszczędności kosztów ciepła w wyniku realizacji inwestycji. Kredyt udzielany jest na warunkach rynkowych, z możliwością negocjacji warunków spłaty. Warto podkreślić, że nasze przedsiębiorstwo posiada silną pozycję negocjacyjną, która przekłada się na uzyskanie lepszych warunków kredytu - dodaje.

Po zawarciu umowy z bankiem kredytującym i pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego lub remontowego, wspólnota uzyskuje tzw. premię termomodernizacyjną wynoszącą 20 proc. wykorzystanej kwoty kredytu. Dzięki przyznanej premii właściciele mieszkań we wspólnotach, które zdecydowały się na docieplenie budynku, ponoszą mniejsze koszty realizacji inwestycji. Natomiast środki zaoszczędzone na kosztach ciepła pozwalają na swobodną spłatę zaciągniętego kredytu.

- Termomodernizacje są ważnym elementem gospodarowania zasobem mieszkaniowym - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Nie tylko służą one bezpośrednio mieszkańcom ocieplonych budynków, ale także poprawiają estetykę bloków i kamienic. Dzięki temu osiedla zyskują na wyglądzie i atrakcyjności, a to z pewnością ma znaczenie dla wszystkich mieszkańców - dodaje.

Od 2005 roku na termomodernizacje i remonty rudzkie MPGM pozyskało z Banku Gospodarstwa Krajowego ponad 8 mln zł. Pozyskiwanie środków zewnętrznych to jedno z wielu działań przedsiębiorstwa, prowadzących do zwiększania jakości świadczonych usług, poprawy komfortu oraz ograniczania kosztów ponoszonych przez mieszkańców. - Pozytywne działania MPGM dotyczą także lokali stanowiących własność gminy - zauważa wiceprezydent Michał Pierończyk. - Popieramy obrany przez MPGM kierunek działania, gdyż nie tylko poprawia on wizerunek miasta, ale także niesie realne oszczędności z tytułu kosztów ogrzewania lub energii elektrycznej - komentuje.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie spółka wyposażyła 2 tysiące mieszkań w system radiowego odczytu wody. Usprawniają one cykliczne odczyty, a lokatorzy nie muszą już być obecni w mieszkaniu w trakcie ich dokonywania. W MPGM z powodzeniem funkcjonuje także system internetowej obsługi klienta, w ramach którego mieszkańcy korzystający z usługi mogą sprawdzić między innymi swoje bieżące rozliczenia, historie odczytów wodomierzy, a także zapoznać się z ogłoszeniami zarządcy. Obecnie spółka rozpoczęła działania zmierzające do przyznania świadectw efektywności energetycznej na przedsięwzięcia związane z oszczędnością energii czyli tzw. „białych certyfikatów”.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter