Kir Żałobny

Milionowe inwestycje w dzielnicy Ruda

Milionowe inwestycje w dzielnicy Ruda

Przebudowa ulicy Piastowskiej oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Brańskiego i Magazynowej – to największe inwestycje, które będą realizowane jeszcze w tym roku w dzielnicy Ruda. Na temat m.in. tych przedsięwzięć rozmawiano dziś podczas spotkania prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami tej części miasta. Wśród poruszanych tematów pojawiła się również sprawa modernizacji ul. Wolności. Padły też pytania o miejsca parkingowe, bezpieczeństwo oraz infrastrukturę dla dzieci. - Potrzeb jest wiele, ale staramy się wygospodarowywać środki, również zewnętrzne, żeby realizować jak najwięcej zadań – powiedziała prezydent Rudy Śląskiej.

Podczas spotkania podsumowane zostały uwagi mieszkańców do zaprezentowanej pod koniec marca br. koncepcji przebudowy ul. Wolności. To duża inwestycja, która obejmie m.in. przebudowę skrzyżowania z ul. Zabrzańską, wymianę nawierzchni ulicy, budowę chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych i oświetlenia, a także przebudowę uzbrojenia podziemnego. Do koncepcji zgłoszono kilkanaście uwag, na podstawie których wprowadzono kilka zmian w założeniach. - Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców zrezygnowaliśmy np. z parkingu przy ul. Wolności 20 czy zatoki autobusowej w rejonie budynku przy ul. Wolności 23 – informował wiceprezydent Krzysztof Mejer. W przypadku sugestii niewykorzystanych przedstawione zostało uzasadnienie takiej decyzji.

Mieszkaniec ulicy Janasa prosił o monitoring, który podniósłby poziom bezpieczeństwa w tym miejscu. - Mamy koncepcję smart city, obejmującą też inteligentny monitoring, który systematycznie będziemy rozwijać. W niedługim czasie kamer przybędzie – zapowiedziała Grażyna Dziedzic. - Ale trzeba też pamiętać, że nie jesteśmy w stanie upilnować każdego miejsca. Dlatego tak ważne są dobre wzorce przekazywane dzieciom i młodzieży przez rodziców – dodała.

Zgłoszony został również brak porządnego placu zabaw w rejonie ul. Sobieskiego. - Mam dobre wiadomości, jedno z podwórek przewidzianych w naszym planie ich rewitalizacji znajduje się właśnie tam, a w ramach inwestycji powstanie również plac zabaw – poinformował wiceprezydent Michał Pierończyk. Plan zakłada w ciągu 3 lat prawdziwą metamorfozę 10 podwórek, która kosztować będzie ok. 7,4 mln zł, z czego ok. 4 mln zł stanowić będzie dofinansowanie unijne.

Kilkukrotnie poruszano kwestie miejsc parkingowych. - Parking przy szkole przy ulicy Norwida wykonamy w przyszłym roku – powiedział Krzysztof Mejer. - Ale chyba przyszedł czas, aby zacząć inaczej myśleć o mieście. Nie można wszędzie robić parkingów, bo to „zapraszanie” samochodów do miasta, a one też nas trują. Dziś trend jest taki, żeby przywracać przestrzenie miejskie pieszym i rowerzystom – dodał.

Jedna z uczestniczek spotkania zapytała, jakie są plany w sprawie modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej nr 30. - To zadanie będzie realizowane w tym roku – zapewniła wiceprezydent Anna Krzysteczko. Nowa infrastruktura sportowa powstanie w tym roku również przy innej placówce oświatowej w dzielnicy Ruda – Szkole Podstawowej nr 3.

Przebudowa ulicy Wolności to zadanie, którego realizacja ma się rozpocząć w 2021 roku, tymczasem w tegorocznym budżecie miasta znalazło się wiele inwestycji w dzielnicy Ruda. Największa to modernizacja ul. Piastowskiej, łączącej się z ul. Wolności. Na odcinku prawie 2 kilometrów wymieniona zostanie nawierzchnia, powstanie nowy most nad rzeką Bytomką, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i postojowe, oświetlenie LED oraz zbiorniki retencyjne, wykonana zostanie kanalizacja deszczowa i sanitarna, przebudowana zostanie sieć wodociągowa, gazowa i teletechniczna oraz linia energetyczna, a także zlikwidowane zostanie torowisko po dawnej linii tramwajowej nr 18. Wydatki na ten cel tylko w tym roku wyniosą 7,3 mln zł. Miastu przyznane zostało dofinansowanie na tę inwestycję z budżetu Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii, które pokryje część kosztów.

Kolejna tegoroczna inwestycja drogowa w Rudzie również łączy się z planami przebudowy ul. Wolności, a chodzi o warte 4,9 mln zł rondo na skrzyżowaniu tej ulicy z ulicami Brańskiego i Magazynową. Za 720 tys. zł zostanie z kolei przebudowana ul. Żeleńskiego. Inne zadania w tej dzielnicy to - oprócz wspomnianej modernizacji infrastruktury sportowej przy szkołach - m.in. adaptacja pomieszczeń po byłym komisariacie policji na potrzeby Muzeum Miejskiego, rewitalizacja terenów zielonych pomiędzy ul. Bujoczka a ul. Kościelną czy termomodernizacja i podłączenie do sieci c.o. budynków przy ul. Matejki 2-12 i 7-9.

W trwającym cyklu spotkań prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej pozostały jeszcze trzy. Najbliższe, poświęcone sprawom Goduli i Orzegowa, zaplanowano 7 maja o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Bytomskiej 45.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter