Header decorative image
Kir Żałobny

Milion zł dla mieszkańców na eko-instalacje

Milion zł dla mieszkańców na eko-instalacje

Ponad milion złotych unijnego dofinansowania pozyskały właśnie władze Rudy Śląskiej na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Zostaną one zamontowane w 51 budynkach jednorodzinnych w mieście. – Wkrótce ogłosimy nabór, do którego będą się mogli zgłaszać zainteresowani mieszkańcy. Właściciele nieruchomości za taką inwestycję zapłacą jedynie 15 proc. wartości całej instalacji oraz wartość podatku VAT od montażu urządzeń – wyjaśnia prezydent Grażyna Dziedzic.

W ramach realizowanego przez miasto przedsięwzięcia w 51 budynkach jednorodzinnych w Rudzie Śląskiej zamontowanych zostanie 31 instalacji fotowoltaicznych, 15 solarnych oraz 5 pomp ciepła. - W 2015 r. przeprowadziliśmy ankietę wśród właścicieli budynków jednorodzinnych. Dotyczyła ona zapotrzebowania na instalacje produkujące energię ze źródeł odnawialnych. Odpowiedziało na nią 154 mieszkańców, którzy chcieliby przy współudziale miasta taką inwestycję wykonać. Także na podstawie ankiety dokonaliśmy wyboru tego, jakie konkretne instalacje będą realizowane w budynkach -  tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Najważniejszą korzyścią dla mieszkańców, którzy zdecydują się na udział w realizowanym przez miasto projekcie, są relatywnie niskie koszty, jakie będą musieli z tego tytułu ponieść. Tak naprawdę mieszkaniec zapłaci jedynie 15 proc. wartości całej instalacji oraz wartość wynoszącego 8 proc. podatku VAT za usługę montażu instalacji. – Pozostałe koszty pokryte zostaną z dofinansowania, które udało nam się pozyskać ze środków unijnych. Dodatkowo mieszkańcy odciążeni zostaną od załatwiania spraw związanych z procedurami przygotowania projektu takiej inwestycji, bo te bierze na siebie miasto - deklaruje wiceprezydent Mejer.

Nim pierwsze ekologiczne inwestycje zostaną zrealizowane w budynkach mieszkańców, miasto musi najpierw wyłonić operatora, który odpowiedzialny będzie za przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego z wyszczególnieniem danych inwestycji. W tym czasie ogłoszony zostanie nabór, do którego będą mogli przystąpić zainteresowani mieszkańcy. Co ważne, prace w budynkach mieszkańców realizować będzie firma wyłoniona w drodze przetargu przez miasto. – W pierwszej kolejności będziemy chcieli wykonać inwestycje w tych budynkach, które są technicznie najbardziej przygotowane do montażu takich instalacji – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Ważne jest to, że osoby, które nie „załapią” się na dofinansowanie teraz, automatycznie znajdą się na liście do otrzymania dotacji w II etapie. W momencie ogłoszenia kolejnego konkursu przez Urząd Marszałkowski w 2018 r. chcemy starać się o dalsze środki unijne na ten cel – dodaje.

To właśnie środki zewnętrzne, które pozyskało miasto, są tak istotne w realizacji tego przedsięwzięcia. Pochodzą one z RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT. Konkurs na dofinansowanie, w którym brało udział miasto, rozstrzygnął się z końcem ubiegłego roku. – Pierwotnie nasze zadanie, z uwagi na małą liczbę punktów, nie znalazło się na liście projektów wybranych do dofinansowania. Na podstawie zapisów regulaminu konkursu jeszcze w grudniu ubiegłego roku złożyliśmy stosowny protest w tej sprawie. Został on rozpatrzony pozytywnie. Dzięki temu ostatecznie dofinansowanie zostało nam przyznane – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.

Wykonanie takich instalacji wpisuje się w realizację zarówno miejskiego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jak i Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2030. Dokumenty te zakładają wykorzystywanie i promocję odnawialnych źródeł energii w mieście. Okazuje się, że realizacja 51 instalacji w budynkach jednorodzinnych przyczyni się do poprawy tzw. zysku ekologicznego. Dzięki nim w mieście zredukowana zostanie emisja CO2 w skali roku o 47,3 t oraz pyłu PM10 o 40 kg na rok.

Przypomnijmy, że jeszcze w ubiegłym roku miasto pozyskało ponad 900 tys. zł unijnej dotacji na wykonanie instalacji OZE, a dokładnie instalacji fotowoltaicznych dla trzech obiektów sportowych (basen kryty przy ul. Chryzantem w Rudzie, basen kryty przy ul. Pokoju w Nowym Bytomiu i hala sportowa w Orzegowie) oraz budynków użyteczności publicznej (budynki Urzędu Miasta przy pl. Jana Pawła II oraz przy ul. Niedurnego, siedziba Centrum Zarządzania Kryzysowego i Straży Miejskiej przy ul. Hallera). Instalacje przy obiektach sportowych zostały już zrealizowane, a produkowany przez nie prąd wykorzystywany jest do zasilania budynków. Fotowoltaika dla budynków Urzędu Miasta i Straży Miejskiej powstanie w tym roku. Aktualnie przygotowywany jest przetarg na realizacje tego zadania.

Od początku perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 Ruda Śląska z funduszy europejskich pozyskała już ponad 180 mln zł na realizację 30 projektów. Aktualnie na ocenę czeka 10 wniosków na łączną kwotę ponad 130 mln zł. Najważniejszy dotyczy dalszej budowy trasy N-S, gdzie miasto może otrzymać 110 mln zł dofinansowania.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter