Kir Żałobny

Mikroprzestrzenie, makrosprawy

Mikroprzestrzenie, makrosprawy

W jaki sposób zagospodarować plac Niepodległości w Goduli? O to zostaną jutro /29 listopada br./ zapytani mieszkańcy tej dzielnicy. O godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Joanny 13 zostanie zorganizowane spotkanie w tej sprawie. Władze Rudy Śląskiej chcą nadawać „nowe życie” przestrzeniom w centrach poszczególnych dzielnic miasta przy współudziale mieszkańców. Ich uwagi wykorzystane zostaną również przy rewitalizacji rynku w Orzegowie, gdzie ruszyły już prace budowlane oraz w Rudzie, gdzie przebudowywana będzie ulica Janasa.

- W Rudzie Śląskiej mieszkańcy patrzą na swoje miasto z pespektywy swoich dzielnic. Szanujemy to i wiemy, jak to jest dla nich ważne. Dlatego realizując wszelakie inwestycje dbamy o zrównoważony rozwój poszczególnych dzielnic. Stąd tworzenie lokalnych centrów rekreacji, a teraz również stopniowa rewitalizacja przestrzeni w poszczególnych dzielnicach – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – W tym roku zaangażowaliśmy się już w proces odnowy ul. Janasa w Rudzie oraz rynku w Orzegowie. Teraz czas na Godulę i plac Niepodległości – dodaje.

Pierwszym etapem rewitalizacji placu Niepodległości będzie opracowanie projektu budowlanego. Ma on powstać w przyszłym roku, jednak już teraz władze miasta wykonały pierwszy krok w kierunku odnowy tego miejsca poprzez udział w projekcie „Mikroprzestrzenie miejskie 2016”. Jest to wspólne przedsięwzięcie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz katowickiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Jego celem jest opracowanie koncepcji zagospodarowania wybranych przestrzeni publicznych w czterech miastach: Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, Jastrzębiu-Zdroju i Żorach. – Są to przestrzenie z tzw. „problemami”. W przypadku placu Niepodległości jest to niewątpliwie ruch okrężny autobusów komunikacji miejskiej odbywający się w tym miejscu - tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.

Dla każdej z czterech uczestniczących w projekcie przestrzeni powołane zostały cztery zespoły projektowe. – Tworzą je specjaliści z zakresu architektury, urbanistyki, ekonomii i socjologii. Dzięki temu możemy liczyć na dogłębną analizę przestrzeni w Goduli i to w wielu aspektach. Przy opracowywaniu koncepcji pod uwagę będzie brany również głos mieszkańców – wylicza Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji. Dlatego już jutro, tj. 29 listopada, o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Joanny 13 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w tej sprawie.

Efektem przeprowadzonych konsultacji ma być opracowanie koncepcji dla poszczególnych lokalizacji biorących udział w projekcie. Następnie jury konkursowe projektu wybierze jedną, która zostanie nagrodzona. Członkowie zespołu opracowującego zwycięską koncepcję oprócz wyróżnienia będą mogli brać udział w dalszych pracach przy rewitalizacji, w przypadku gdy dane miasto, którego dotyczy praca, zdecyduje się na dalsze wykorzystanie tego pomysłu.

Władze miasta opinie mieszkańców Goduli zamierzają wykorzystać przy opracowywaniu dokumentacji przebudowy pl. Niepodległości. – Jak ma ona ostatecznie wyglądać, tego teraz nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Pomóc w tym mają właśnie konsultacje z mieszkańcami. Myślimy o nadaniu nowych funkcji oraz ożywieniu tego miejsca. W projekcie przyszłorocznego budżetu zarezerwowaliśmy środki na wykonanie takiej dokumentacji - informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

W mieście aktualnie trwa I etap przebudowy rynku w Orzegowie. Powstaje tu parking, natomiast kluczowe prace realizowane będą w przyszłym roku, kiedy to powstanie nowa nawierzchnia rynku, wybudowana zostanie fontanna, pojawi się także sporo zieleni oraz przebudowane zostanie oświetlenie. Na ten cel w projekcie budżetu na przyszły rok zarezerwowano 3 mln zł. Ponadto miasto w listopadzie ogłosiło przetarg na wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Janasa w Rudzie. – W pierwszej kolejności opracowane zostaną dwa warianty koncepcji. Jeden przy założeniu utrzymania ruchu pojazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Smołki do skrzyżowania z ul. Wolności oraz drugi przy założeniu zamknięcia dla ruchu pojazdów na tym odcinku. Następnie z tych dwóch wariantów podczas spotkania z mieszkańcami Rudy wybierzemy ten ostateczny, dla którego opracowana zostanie cała dokumentacja projektowa – tłumaczy Michał Pierończyk.

Przypomnijmy, że w przyszłym roku w mieście rozpocznie się także budowa traktu rudzkiego, czyli rewitalizacja wybranych zielonych przestrzeni głównie w dwóch centralnych dzielnicach miasta - Nowym Bytomiu i Wirku. Inwestycja ta ma kosztować ok. 8,3 mln zł, z czego ponad 6 mln zł. stanowić będzie unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Ponadto w przyszłym roku w mieście rozpocznie się rewitalizacja wybranych podwórek. Na ten w projekcie przyszłorocznego budżetu zarezerwowano ponad 1,3 mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter