Kir Żałobny

Mikro Granty na upowszechnianie sportu i kultury fizycznej

Mikro Granty na upowszechnianie sportu i kultury fizycznej

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu "Mikro Granty". Nabór wniosków rozpoczął się 16 czerwca 2023 r. i trwa do 14 lipca 2023 r.

Mikro Granty przeznaczone są dla organizacji sportowych, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.

Wsparcie przysługuje Beneficjentom, których kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych im w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 200 tys. zł.

Przewidywane wsparcie jest nie większe niż 20 tys. zł. na jedno zadanie; przy czym jedna organizacja może zyskać wsparcie na nie więcej niż 5 zadań. Udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5 % całości kosztów zadania.

Wspierane są następujące inicjatywy:

  • otwarte, ogólnodostępne zajęcia sportowe,
  • turnieje sportowe,
  • eventy,
  • konkursy,
  • inne wydarzenia sportowe, których uczestnikami są wyłącznie dzieci lub młodzież do 18 roku życia.

W ramach wsparcia ze środków Programu „Mikro Granty” możliwe jest finansowanie:

  • wynajmu obiektów, urządzeń i sprzętu,
  • transportu, wyżywienia, zakwaterowania,
  • promocji przedsięwzięcia (dyplomy, medale, puchary), wsparcia logistycznego, działań marketingowych, usług wydawniczych,
  • obsługi sędziowskiej, technicznej, instruktorskiej i eksperckiej, informatycznej oraz medycznej.

Zadania w ramach programu “Mikro Granty” muszą być realizowane od 1.07.2023 r. do 30.11.2023 r.

Każda oranizacja sportowa, kwalifikująca się do wsparcia w ramach programu, może złożyć indywidualnie wniosek o dofinansowanie w systemie elektronicznym AMODIT MIKRO GRANTY Ministerstwa Sportu.

System AMODIT MIKRO GRANTY jest dostępny na platformie internetowej. Szczegółowe warunki i kryteria udziału w Programie Mikro Granty znajdują się w regulaminie. Bliższe informacje znajdują się na stronie intermetowej programu.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter