Header decorative image
Kir Żałobny

Mieszkaniowy plan na 5 lat

Mieszkaniowy plan na 5 lat

Budowa 50 nowych mieszkań komunalnych, a także blisko 120 mln zł na remonty i modernizacje miejskiej infrastruktury mieszkaniowej, w tym dalsze termomodernizacje budynków wielorodzinnych oraz ich przyłączanie do sieci ciepłowniczej lub gazowej. To najważniejsze założenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska w latach 2021-2026”, opracowanego przez władze Rudy Śląskiej. Dokument został przyjęty przez rudzkich radnych na ostatniej sesji.

- Nowe mieszkania komunalne chcemy utworzyć w dzielnicy Ruda przy ul. Bankowej. Zadanie przewiduje budowę 50 mieszkań o powierzchni minimum 45 m². Mamy już gotową dokumentację, a sam proces inwestycyjny chcemy rozpocząć w 2022 r. – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Oprócz nowej inwestycji istotną częścią uchwalonego programu jest plan modernizacji zasobu mieszkaniowego. Na ten cel w najbliższych 6 latach władze miasta chcą przeznaczyć 120 mln zł.

- Planujemy m.in. termomodernizację 32 budynków, a do nowego źródła ciepła chcielibyśmy podłączyć 26 budynków. Przewidujemy także remont dachów 33 budynków, renowację 63 klatek schodowych oraz wymianę ponad 1 400 okien w lokalach mieszkalnych. Zamierzamy także szerzej stosować odnawialne źródła energii - wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk.

W przyjętym przez rudzkich radnych programie określona została również polityka czynszowa na lata 2021 - 2026. W miejskim zasobie mieszkaniowym jeszcze do końca czerwca obowiązywać będzie dotychczasowa stawka bazowa, która wynosi 7,38 zł, natomiast od 1 lipca wzrośnie ona o 4% do kwoty 7,68 zł. Taka czteroprocentowa podwyżka zgodnie z zapisami dokumentu będzie następować począwszy od 1 lipca każdego kolejnego roku do końca obowiązywania programu.

Co istotne, ostateczne stawki czynszu płacone przez najemców uzależnione są od standardu lokalu. – O wysokości stawki decydują takie czynniki, jak położenie budynku i samego mieszkania, stan techniczny budynku czy jego wyposażenie – wylicza Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych. W ten sposób inna jest wysokość czynszu płaconego przez najemców w budynku po termomodernizacji z kompletnym wyposażeniem w instalacje techniczne i sanitarne, inna w kamienicy wybudowanej przed 1900 r.

Najnowszy „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska w latach 2021-2026” jest już piątym takim opracowaniem. Poprzednie obowiązywało od 2016 r. i ważne będzie jeszcze do kwietnia tego roku. - W tym czasie znacząco udało nam się polepszyć stan techniczny budynków. Jeszcze 10 lat temu 67 proc. budynków było w złym, bądź bardzo złym stanie technicznym. 5 lat temu było to 49 proc., teraz ta liczba spadła już do 26 proc. Ta widoczna poprawa infrastruktury mieszkaniowej, to  m.in. efekt remontów, które udało się przeprowadzić. Na ten cel pomiędzy 2016 a 2020 r. przeznaczonych zostało 21,1 mln zł – wskazuje wiceprezydent Pierończyk.

Ostatnie pięć lat przyniosło także poprawę w innych aspektach związanych z budownictwem mieszkaniowym. M.in. wzrosła liczba mieszkań wyposażonych w c.o. Obecnie jest to blisko 3 500 lokali, natomiast w 2016 r. było ich nieco ponad 3 100. Zmniejszyła się liczba mieszkań z toaletą na klatce schodowej i na zewnątrz budynku. Z tą ostatnią niedogodnością borykają się jeszcze lokatorzy 130 mieszkań. W ciągu ostatnich pięciu lat z blisko 4 800 do ponad 5 100 wzrosła natomiast liczba mieszkań wykupionych przez mieszkańców. Tym samym już prawie 60% lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały, znajduje się w rękach mieszkańców.

Łączna liczba mieszkań komunalnych w mieście wg danych na koniec czerwca 2020 r. wynosiła 7 087, natomiast w 2016 r. było ich 7 260. – Ta różnica wynika głównie ze sprzedaży lokali mieszkalnych, a także częściowo z rozbiórki starych budynków. Co istotne, na ten wynik wpływ mają także nowe inwestycje, dzięki którym przybywa nowych mieszkań – podkreśla wiceprezydent.

W 2019 r. do użytku oddanych zostało 50 mieszkań w nowym 5-kondygnacyjnym budynku przy  ul. Bytomskiej 22. Inwestycja rozpoczęta w 2017 r. kosztowała 8 mln zł i w całości sfinansowana została z budżetu miasta.

Miasto politykę mieszkaniową realizuje poprzez partycypację w budowie mieszkań w ramach TBS. W ten sposób dzięki udziałowi miasta w wysokości prawie 7,4 mln zł mogło ono wskazać najemców 132 mieszkań w czterech budynkach TBS przy ul. Czempiela oddanych do użytku w 2018 r. Dzięki miejskiemu dofinansowaniu inwestycji najemcy ci nie musieli wpłacać 25-procentowego udziału w kosztach budowy lokalu, który w innych przypadkach jest pobierany przez TBS i zwracany w przypadku zakończenia najmu.

Aktualnie w Rudzie Śląskiej lista oczekujących na przydział mieszkania komunalnego liczy 610 pozycji. W 2016 r. ta liczba wynosiła ok. 1 150. Natomiast  jeszcze w 2014 r. oscylowała na poziomie 4200.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter