Header decorative image
Kir Żałobny

Mieszkaniowy dialog

Mieszkaniowy dialog

80 nowych mieszkań komunalnych chcą wybudować w ciągu dwóch najbliższych lat władze Rudy Śląskiej! Miasto ogłosiło dialog techniczny, skierowany do potencjalnych wykonawców. Ma on odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób ma zostać zrealizowane i sfinansowane to przedsięwzięcie. Jedną z możliwości braną pod uwagę jest partnerstwo publiczno – prywatne.

Budowę nowych mieszkań komunalnych zapowiedziała w swoim programie wyborczym prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – W poprzedniej kadencji z uwagi na trudną sytuację finansową miasta nawet nie rozważaliśmy budowy mieszkań komunalnych. Teraz, kiedy budżet naszego miasta jest w zdecydowanie lepszej kondycji, możemy o tym pomyśleć. Stąd deklaracja, którą ogłosiłam jeszcze w trakcie kampanii wyborczej – podkreśla Grażyna Dziedzic. - Chcemy do tego tematu podejść odpowiedzialnie, dlatego rozważamy różne warianty realizacji tego zadania – dodaje.

Ogłoszony przez władze Rudy Śląskiej dialog techniczny to nic innego, jak konsultacje z potencjalnymi inwestorami – deweloperami, spółdzielniami mieszkaniowymi itd., które pozwolą na ocenę tego, w jaki sposób i gdzie wybudowane zostaną nowe mieszkania oraz, co najważniejsze, w jaki sposób zadanie to ma zostać sfinansowane. – Chcemy, aby w rozmowach uczestniczyło jak najwięcej podmiotów. Wiedza, którą z nami się podzielą, pozwoli nam oszacować koszt budowy takich mieszkań, a następnie wybrać najbardziej dogodną formę finansowania – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk.

Władze miasta rozważają kilka możliwości sfinansowania tej inwestycji. Jedną z nich jest partnerstwo publiczno - prywatne. Przy takim rozwiązaniu inwestor prywatny wykłada w części lub w całości środki na realizację inwestycji, natomiast miasto jako swój wkład wnosi grunt pod budowę mieszkań. Za zarządzanie i eksploatację mieszkań odpowiada firma prywatna, która otrzymuje za to część wynagrodzenia pochodzącego z opłacanego przez najemcę czynszu. Po kilku latach umowa miasta z firmą ulegałaby wygaśnięciu i zarządzanie mieszkaniami komunalnymi przechodziłoby automatycznie na rzecz miasta. – To oczywiście jeden z wariantów, według którego takie mieszkania miałyby powstać. Po to przeprowadzamy konsultacje, by dowiedzieć się, które z rozwiązań jest najbardziej korzystne zarówno dla takiej firmy, jak i miasta - zastrzega Michał Pierończyk.

Innym pomysłem na utworzenie nowych mieszkań komunalnych jest ich zakup na rynku deweloperskim oraz budowa mieszkań w całości z budżetu miasta. Te ostanie rozwiązanie wydaje się jednak najbardziej kosztowne. – Mało którą gminę stać na systematyczną budowę mieszkań komunalnych. Trzeba pamiętać też, że miasto nie ma obowiązku budowy mieszkań komunalnych, tworzyć ma natomiast odpowiednie warunki do rozwoju budownictwa mieszkaniowego. A to czynimy nieustannie. Świadczą o tym nakłady, jakie w ostatnich latach ponieśliśmy na remonty naszego zasobu mieszkaniowego, czy wprowadzone niedawno nowe preferencyjne zasady nabycia na własność gruntów będących w użytkowaniu wieczystym – podkreśla Grażyna Dziedzic.

Pierwsze rozmowy z firmami zainteresowanymi budową mieszkań zaplanowano na 13 - 17 kwietnia br. Same konsultacje mają zakończyć się do 29 maja. Od ich wyniku uzależnione będą dalsze kroki, które podejmą władze Rudy Śląskiej.

Budowa nowych mieszkań komunalnych to kolejna inicjatywa prezydent Grażyny Dziedzic mająca na wspierać budownictwo mieszkaniowe w Rudzie Śląskiej, a którą zapowiedziała w swoim programie wyborczym. Przypomnijmy, że w lutym na wniosek prezydent rudzcy radni przyjęli uchwałę, dzięki której każdy kto kupi działkę pod budowę domu jednorodzinnego w wieczyste użytkowanie, będzie mógł ją po pięciu latach wykupić z 75-procentową bonifikatą.

Obecnie w Rudzie Śląskiej na mieszkanie komunalne czeka nieco ponad 4 tys. osób.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter