Header decorative image
Kir Żałobny

Mieszkaniowa 5-latka

Mieszkaniowa 5-latka

Budowa blisko 300 nowych mieszkań, ponad 45 mln zł na remonty i modernizacje miejskiej infrastruktury mieszkaniowej oraz „zamrożenie” do czerwca 2019 r. stawki bazowej czynszu w mieszkaniach komunalnych – to plany władz Rudy Śląskiej z zakresu gospodarki mieszkaniowej na najbliższe 5 lat. Zostały one ujęte w „Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska w latach 2017 – 2021”. Został on przyjęty przez rudzkich radnych na ostatniej sesji.

- To już drugi taki program, który opracowaliśmy. Poprzedni obowiązywał od 2012 r. i ważny będzie jeszcze do końca tego roku. W tym czasie znacząco udało nam się poprawić stan techniczny budynków, a uporządkowanie najważniejszych kwestii związanych z najmem mieszkań sprawiło, że kolejka po mieszkanie komunalne bardzo się skróciła – ocenia prezydent Grażyna Dziedzic. – Teraz, oprócz dalszych nakładów finansowych na remonty i termomodernizacje, stawiamy na budowę nowych mieszkań. Chcemy, żeby w ciągu 5 lat powstało ich blisko 300 – dodaje.

Budowa nowych mieszkań w Rudzie Śląskiej ma być realizowana dwutorowo. Oznacza to, że mają powstawać zarówno budynki komunalne, jak i TBS-y, do których dołoży się miasto. Budowa 50 mieszkań komunalnych ma się w przyszłym roku rozpocząć przy zbiegu ul. Stromej i Bytomskiej. – W większości będą to lokale 2-pokojowe z kuchnią i łazienką. Minimalny metraż każdego z mieszkań ma wynieść 45 m². Chcemy, żeby mieszkania wybudowane zostały w ciągu dwóch lat. Na ogłoszony przez nas w listopadzie przetarg wpłynęły dwie oferty od wykonawców, którzy zainteresowani są realizacją tej inwestycji - informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Kolejne mieszkania komunalne powstaną przy ul. Lisiej, gdzie w przyszłym roku rozpocznie się budowa czterech budynków mieszkalnych. Znajdzie się w nich 46 mieszkań – 32 o powierzchni 53 m² oraz 14 o powierzchni 65 m². Inwestycję ma realizować Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Ponadto miasto partycypować będzie w budowie mieszkań w ramach TBS. Będą się one znajdowały przy ul. Kędzierzyńskiej/Czempiela, gdzie obecnie trwa budowa nowych mieszkań. Miasto jest uprawnione do wskazania najemców 99 lokali. Kolejna inwestycja realizowana będzie przy ul. Tomanka, gdzie w ramach TBS-u mają powstać 44 mieszkania. Natomiast przy ul. Kokota/Cynkowej mają zostać wybudowane 42 budynki szeregowe i wolnostojące.

Uchwalony program przewiduje, że w ciągu najbliższych 5 lat ponad 45 mln zł przeznaczonych zostanie na remonty i modernizacje. M.in. planowana jest termomodernizacja 21 budynków, remont dachów 40 budynków oraz wymiana ok. 1500 okien w lokalach mieszkalnych. – Chcemy cały czas poprawiać stan techniczny budynków. W ciągu ostatnich lat zaszło w tej materii wiele zmian „na plus”. Jeszcze 5 lat temu 67 proc. budynków było w złym, bądź bardzo złym stanie technicznym. Teraz ta liczba spadła do 49 proc. – podkreśla Michał Pierończyk.

W przyjętym przez rudzkich radnych programie określona została również polityka czynszowa na lata 2017 - 2022. Zgodnie z uchwałą aż do czerwca 2019 r. obowiązywać będzie dotychczasowa stawka bazowa, która wynosi 7,10 zł. Ostateczne stawki czynszu płacone przez najemców uzależnione są od standardu lokalu. – O wysokości stawki decydują takie czynniki, jak położenie budynku i samego mieszkania, stan techniczny budynku czy jego wyposażenie – wylicza Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych. W ten sposób inna jest wysokość czynszu płaconego przez najemców w budynku po termomodernizacji z kompletnym wyposażeniem w instalacje techniczne i sanitarne, inna w kamienicy wybudowanej przed 1900 r. bez toalety i łazienki.

Aktualnie miasto jest właścicielem nieco ponad 12 proc. wszystkich mieszkań w Rudzie Śląskiej. Jeszcze 5 lat temu odsetek ten wynosił 15 proc. Prawie 27 proc. mieszkań znajduje się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych – to spadek z 55 proc. Najwięcej mieszkań, bo aż blisko 54 proc., znajduje się posiadaniu osób prywatnych. Wcześniej było to ok. 23 proc.

Łączna liczba mieszkań komunalnych w mieście to 7260, natomiast liczba lokali socjalnych to 1311, z czego 403 wynajmowanych jest od spółdzielni mieszkaniowych. – W przyszłym roku w ramach projektu realizowanego ze środków unijnych za kwotę ok. 1,2 mln zł zaadaptujemy 13 lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne, z czego dofinansowanie, które mamy otrzymać, wyniesie ok. 1 mln zł – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk. Miasto posiada też udziały w 294 wspólnotach mieszkaniowych.

Aktualnie w Rudzie Śląskiej na mieszkanie komunalne oczekują 1154 gospodarstwa domowe. Liczba ta jeszcze w 2014 r. oscylowała na poziomie 4200.

Przypomnijmy też, że działania władz Rudy Śląskiej w zakresie gospodarki mieszkaniowej w latach 2012 – 2014 znalazły się w katalogu dobrych praktyk rewitalizacji polskich miast, wydanym w tym roku przez Ministerstwo Rozwoju. W publikacji podkreślono optymalizację gminnej gospodarki lokalowej dzięki innowacyjnym narzędziom zarządczym oraz poprawę jakości mieszkań i warunków ich eksploatacji.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter