Header decorative image
Kir Żałobny

Mieszkanie na święta

Obecnie w Rudzie Śląskiej jest 350 mieszkań socjalnych, 1400 rodzin czeka na przyznanie takiego lokalu. Mieszkania socjalne są przeznaczone dla osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i posiadają sądowy nakaz eksmisji z dotychczasowego lokum. Mieszkanie socjalne przyznawane jest na czas określony. Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733) obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie. Ponadto art. 18 mówi, że ?jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy?.

 

Nowopowstałe osiedle zostało zgłoszone do konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego".

 

  

 

 

Bliższe informacje dot. spraw lokalowych: Ewa Jędryka, Naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych, tel. 248 62 81 w. 229, dot. inwestycji oraz budownictwa: Rozalia Mańka, Naczelnik Wydziału Inwestycji,  tel. 248 62 81 w. 303.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter