Kir Żałobny

Mieszkania z bonifikatą

Mieszkania z bonifikatą

1,75 mln zł zarobiła w ubiegłym roku Ruda Śląska na sprzedaży mieszkań komunalnych ich lokatorom. Osoby kupujące mieszkania mogą liczyć na znaczną bonifikatę.  W tym roku władze Rudy Śląskiej zamierzają kontynuować sprzedaż mieszkań komunalnych.

W ubiegłym roku sprzedaliśmy najemcom 85 mieszkań. W tym roku wytypowaliśmy do sprzedaży kolejne, ponieważ chętnych do kupienia mieszkań nie brakuje – mówi Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych. Warto zaznaczyć, że lokatorom wykupującym swoje mieszkanie przysługuje bonifikata. Jej wysokość zależy od daty złożenia wniosku. Osobom, które złożyły wniosek po pierwszym stycznia 2012 r. przysługuje ulga w wysokości 50%.

Lokator starający się o wykup swojego mieszkania musi spełniać kilka warunków. - Możliwość wykupu mieszkania ma osoba, która wynajmuje mieszkanie co najmniej 3 lata i nie zalega z opłatami z tytułu najmu. Starający się o mieszkanie lub współmałżonek nie może również posiadać tytułu własności do innego lokalu mieszkalnego – wylicza Anna Stemplewska.

Składając wniosek o wykup mieszkania należy liczyć się z dodatkowymi kosztami, poza ceną mieszkania. Są to: koszty aktu notarialnego i koszty sądowe, które wahają się pomiędzy 1800-2000 zł. Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalno-prawne Miasto przystępuje do zlecenia operatu szacunkowego, który określi cenę mieszkania. Jeżeli zapłata za wykup mieszkania będzie uiszczona jednorazowo, można otrzymać  bonifikatę przy jego wykupie. Należy jednak pamiętać, że uzyskanie bonifikaty wiąże się z zastrzeżeniem jej zwrotu w przypadku, gdy wykupiony lokal zostanie sprzedany przed upływem 5 lat od daty jego nabycia.  Istnieją jednak wyjątki, gdy nie trzeba zwracać zwaloryzowanej bonifikaty. W przypadku, kiedy mieszkanie zostanie sprzedane osobie bliskiej oraz w przypadku zamiany wykupionego mieszkania na inne, wykorzystywane na cele mieszkaniowe bonifikaty nie trzeba zwracać.

Można również sprzedać mieszkanie nie obawiając się utraty bonifikaty pod warunkiem, że  całe środki uzyskane z jego sprzedaży zostaną przeznaczone w ciągu 12 miesięcy na kupno innego mieszkania lub domu. – Niezmiernie ważne jest, aby w przypadku zbycia lokalu mieszkalnego zakupionego od miasta przed upływem 5 lat w akcie notarialnym kupna innego mieszkania zawrzeć oświadczenie, że środki na zakup tego lokalu pochodzą ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wykupionego wcześniej od Miasta. Należy podać kwotę i adres mieszkania, z którego sprzedaży ta kwota pochodzi -  zaznacza wiceprezydent Michał Pierończyk.

Sprawy związane z wykupem mieszkań reguluje uchwała Rady Miasta z 2010 roku, w której określone zostały zasady wykupu mieszkania, wyznaczania budynków do sprzedaży i wysokości bonifikaty.
Zdarza się, że lokatorzy wnioskują o wykup mieszkania w budynku, który ma nieuregulowany stan prawny. Wówczas, zanim wnioskodawca będzie mógł wykupić swoje „M” , należy uregulować stan prawny budynku i dokonać podziału gruntu pod budynkiem. Postępowanie w tym zakresie prowadzi Miasto. Kupując własne „M” stajemy się nie tylko właścicielem czterech ścian, lecz również przypadającej do nich części gruntu, na którym stoi cały budynek. Z chwilą sprzedaży pierwszego mieszkania w budynku powstaje wspólnota mieszkaniowa.

Aktualnie Ruda Śląska posiada w swoich zasobach ponad 7,6 tys. mieszkań komunalnych. W mieście funkcjonują 282 wspólnoty mieszkaniowe, w których Miasto ma swoje udziały. Łącznie Miasto sprzedało już 4319 mieszkań lokatorom. W ostatnich pięciu latach na rzecz najemców sprzedano 1094 mieszkania. Każdy, kto wykupił swoje mieszkanie staje się jego właścicielem i jednocześnie przejmuje prawa i obowiązki ciążące na dotychczasowym właścicielu.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter