Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Mieszkania w partnerstwie

Mieszkania w partnerstwie

Ruda Śląska wybuduje 100 mieszkań komunalnych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Do 14 września br. mogą się zgłaszać firmy chętne do uczestnictwa w dialogu konkurencyjnym, mającym określić szczegółowe warunki realizacji tego zadania, a następnie wyłonić jego wykonawcę.

- Kondycja finansowa miasta pozwala nam zająć się budową mieszkań komunalnych, chociaż miasto nie ma takiego obowiązku. A liczba osób oczekujących na mieszkanie czy rozmowy z rudzianami pokazują, jak bardzo potrzebna jest taka inwestycja – tłumaczy prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

W pierwszym etapie miasto planuje budowę ok. 100 mieszkań o powierzchni 50 m2, składających się w większości z dwóch pokoi z kuchnią lub aneksem wraz z niezbędną infrastrukturą, drogami dojazdowymi, miejscami postojowymi i chodnikami. W wybranych lokalizacjach możliwe jest wykorzystanie powierzchni na działalność handlowo - usługową. Planowane miejsca budowy mieszkań to dzielnice Ruda (ul. Bankowa - 3327 m2), Godula (ul. Szyb Zofii, 5951 m2) oraz Wirek (ul. Dąbrowskiego, 887 m2 i 2040 m2). – Działki są własnością miasta i będą stanowić nasz wkład w realizację przedsięwzięcia. Partner prywatny będzie otrzymywał środki z wynajmu powierzchni na cele komercyjne oraz opłatę od miasta za dostępność – mówi Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta. Możliwe jest również wskazanie przez miasto innych lokalizacji.

- Zadaniem partnera prywatnego będzie zaprojektowanie, budowa, finansowanie oraz zarządzanie i eksploatacja mieszkań – mówi Michał Pierończyk, zastępca prezydenta miasta ds. gospodarki nieruchomościami. – Realizacja tego przedsięwzięcia wynika z Projektu optymalizacji użytkowania budynków miasta do 2030 roku oraz Strategii rozwoju miasta do 2030 roku – dodaje.

Czas trwania umowy partnerstwa publiczno – prywatnego ma wynieść od 15 do 25 lat, w tym budowa do 2 lat, pozostały okres to zarządzanie i eksploatacja mieszkań. W czasie obowiązywania umowy partner prywatny będzie utrzymywał budynki w dobrym stanie technicznym i finansował ewentualne remonty, a po jej zakończeniu przekaże mieszkania miastu. W zasobie miasta znajduje się obecnie ponad 7,3 tys. lokali mieszkalnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, na podstawie którego potencjalni wykonawcy będą mogli składać swoje oferty, powstanie w procedurze dialogu konkurencyjnego w związku z ustawą o partnerstwie publiczno - prywatnym. – Jest to jeden z trybów przewidzianych przez prawo zamówień publicznych, na który wskazuje ustawa o PPP – mówi Grzegorz Soluch, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych UM. – Charakteryzuje się możliwością prowadzenia rozmów z wykonawcami uczestniczącymi w postępowaniu. Dlatego w praktyce korzysta się z tego trybu ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia, gdy istnieje potrzeba doprecyzowania jego przedmiotu lub uwarunkowań prawnych czy finansowych – tłumaczy.

Wcześniej miasto przeprowadziło w tej sprawie dialog techniczny - konsultacje z potencjalnymi inwestorami – deweloperami, spółdzielniami mieszkaniowymi itd.. Miały one pomóc miastu w ocenie tego, w jaki sposób i gdzie wybudowane zostaną nowe mieszkania oraz, co najważniejsze, w jaki sposób zadanie to ma zostać sfinansowane. - Partnerzy chwalili nas za chęć do rozmów, podkreślali, że dobrą, choć rzadko spotykaną praktyką jest, kiedy strona publiczna przed przystąpieniem do budowy mieszkań wsłuchuje się w głosy ekspertów – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk. Wśród sposobów finansowania oprócz partnerstwa publiczno – prywatnego rozważany był również zakup mieszkań na rynku deweloperskim czy ich budowa w całości z budżetu miasta.

Formułę partnerstwa publiczno - prywatnego miasto Ruda Śląska wykorzystuje już przy termomodernizacji placówek oświatowych. Prace już się rozpoczęły, inwestycja obejmuje 12 placówek. Siedem z nich będzie poddanych kompleksowej termomodernizacji /pięć pozostałych ztermomodernizowano już w poprzednich latach/. Monitoringiem zużycia energii będzie natomiast objęte wszystkie dwanaście szkół i przedszkoli.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm Siemens i Siemens Finance. Umowę w tej sprawie podpisano w listopadzie ubiegłego roku. Z wyliczeń przedstawionych przez konsorcjum wynika, że po zrealizowaniu inwestycji oszczędność energii cieplnej w perspektywie dziesięciu lat wyniesie ponad 4,3 mln zł. Z kolei zmiana oświetlenia na energooszczędne ma przynieść w tym czasie prawie 190 tys. zł oszczędności. Realizacja przedsięwzięcia będzie kosztowała prawie 14,2 mln zł. Całość prac zostanie sfinansowana „z kieszeni” wykonawcy. Miasto natomiast za wykonane roboty będzie płaciło w ratach przez dziesięć lat. W tym czasie firmy Siemens i Siemens Finance będą musiały utrzymać odpowiednie parametry miejskich budynków, które pozwolą na osiągnięcie zakładanych oszczędności.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter