Kir Żałobny

Mieszkania gotowe, można się wprowadzać

Mieszkania gotowe, można się wprowadzać

Rozpoczęło się zasiedlanie jedenastu mieszkań socjalnych w Rudzie Śląskiej, które powstały w niewykorzystywanych lokalach miejskich. Cztery z nich przeszły właśnie odbiory budowlane i zostały oddane do użytkowania, w pozostałych siedmiu lokalizacjach prace zakończyły się pod koniec maja br.  Docelowo zamieszkają tam 52 osoby. O mieszkania mogły ubiegać się rodziny, które zadeklarowały podpisanie kontraktów socjalnych. W ramach tych umów mają podjąć ścisłą współpracę z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom unijnym. Miasto na ten cel pozyskało ponad 1 mln zł.

- Zgodnie z obowiązującym prawem, każda gmina jest zobowiązana dostarczyć osobie posiadającej odpowiednie orzeczenie sądowe lokal socjalny lub pomieszczenie tymczasowe. Jeżeli gmina nie wywiązuje się z tego obowiązku, zmuszona jest do wypłaty odszkodowań. Dlatego każde utworzone mieszkanie socjalne pozwala nam zredukować koszty w tym zakresie – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Aktualnie mamy ponad 550 takich wyroków, a jeszcze cztery lata temu ich liczba oscylowała w okolicach 2300 – dodaje.

Miejska baza mieszkań socjalnych powiększyła się, a wszystko za sprawą remontu nieużytkowanych lokali mieszkalnych oraz użytkowych. – Były to mieszkania i pomieszczenia, których nie udało nam się zmodernizować wyłącznie ze środków miasta. Przez lata, z uwagi na duży zakres remontu i mniej atrakcyjną lokalizację, nie znajdowały one najemcy. Dzięki środkom zewnętrznym mogliśmy je na nowo przywrócić do życia – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk.

Ogółem utworzonych zostało 11 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ponad 630 m². Średnia powierzchnia mieszkania ma ok. 57 m². W adaptowanych lokalach będą mogły zamieszkać 52 osoby. Dwa mieszkania zostały zaprojektowane tak, aby mogły z nich korzystać osoby niepełnosprawne. W ramach prac remontowych, oprócz robót rozbiórkowych i murarskich, we wszystkich lokalach wymienione zostały okna, ponadto przebudowane zostały instalacje wod-kan, elektryczne oraz grzewcze. Lokale socjalne utworzone zostały w czterech dzielnicach: w Nowym Bytomiu przy ul. Podgórze i Niedurnego, w Wirku przy ul. Sienkiewicza, w Orzegowie przy ul. Hlonda i Bytomskiej oraz w Rudzie przy ul. Norwida, Janasa i Bankowej. – Jesteśmy już po odbiorach ostatnich 4 lokali – podkreśla wiceprezydent Pierończyk. 

Adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na socjalne powiązana jest z innym zadaniem realizowanym przez miasto. Chodzi o „miękki” projekt, pn. „Ruda Śląska dla rodzin", który realizowany jest przez rudzki MOPS. Uzyskał on unijne dofinansowanie w kwocie 1,3 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dzięki temu o mieszkania socjalne mogły się ubiegać rodziny, które będą uczestniczyć w realizowanym przez MOPS projekcie i podejmą tym samym ścisłą współpracę z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny. - Członkowie rodzin m.in. będą brać udział w zajęciach indywidualnych i grupowych, których celem będzie podniesienie lub nabycie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Poza tym nacisk będzie kładziony na przywrócenie zdolności do świadomego i właściwego podejmowania ról społecznych – wylicza Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej ds. społecznych. Obecnie odbywają się już pierwsze zasiedlenia nowych mieszkań socjalnych.

Prace budowlane związane z utworzeniem 11 mieszkań socjalnych to wartość ok 1,3 mln zł, z czego zdecydowana cześć, bo ponad 1 mln zł, sfinansowana została ze środków zewnętrznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Cztery lata temu ze środków tych miasto pozyskało 1,1 mln zł na realizację I etapu przedsięwzięcia. Dzięki temu w 2017 r. w mieście do użytku oddano 13 mieszkań socjalnych, w których zamieszkało 56 osób.

Władze Rudy Śląskiej zamierzają adaptować kolejne lokale i pomieszczenia na mieszkania socjalne. W tym celu w czerwcu miasto złożyło wniosek na dofinansowanie unijne III etapu przedsięwzięcia. Chodzi o blisko 1,2 mln zł. Pozyskane środki miałyby zostać przeznaczone na utworzenie kolejnych 10 lokali socjalnych. Obecnie trwa ocena formalna złożonego wniosku.

Przypomnijmy, że prawo do lokalu socjalnego przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom z wyrokiem eksmisyjnym z dotychczas zajmowanego mieszkania z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego. W razie przyznania uprawnienia do lokalu socjalnego, obowiązek zapewnienia takiego lokalu ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu, który w drodze eksmisji zostanie opróżniony.

Aktualnie w Rudzie Śląskiej jest 1439 mieszkań socjalnych, z tego 1046 znajduje się w zasobach miasta i 393 wynajmowanych jest przez miasto od spółdzielni mieszkaniowych. Rejestr wyroków eksmisyjnych z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego liczy aktualnie 556. Jeszcze cztery lata temu było to 2 300 wyroków, a rok temu ok. 800.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter