Kir Żałobny

Mieszkańcy pytali o bezpieczeństwo...

Mieszkańcy pytali o bezpieczeństwo...

Blisko 2 godziny trwało spotkanie Prezydent Miasta Grażyny Dziedzic z mieszkańcami Rudy Śląskiej. 17 października Prezydent oraz jej zastępcy: Michał Pierończyk i Jacek Morek odpowiadali na pytania mieszkańców Wirku. Obecni byli również radni Rady Miasta: Beata Kubiniok-Drzymała, Józef Osmenda oraz Henryk Piórkowski. Spotkanie odbyło się w ODK RSM „Pulsar”.

Na początku spotkania Prezydent Grażyna Dziedzic w kilku słowach przedstawiła informację dotyczącą stanu finansów miasta oraz poinformowała o działaniach już podjętych, które przyniosły oszczędności, a także tych, które zwiększyły dochody budżetu miasta. Aleksandra Kruszewska z Urzędu Miasta poinformowała natomiast o pracach prowadzonych nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta i Lokalnego Programu Rewitalizacji i zachęciła do wypełnienia ankiety.

Mieszkańcy w swoich pytaniach najczęściej poruszali kwestie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego (wskazywali na niebezpieczny po zmroku skwer w rejonie ul. Kempnego). Obecny na spotkaniu komendant Straży Miejskiej zapewnił, że w miejscach szczególnie niebezpiecznych zostanie zwiększona liczba patroli. Szczególną rolę w rozwiązaniu tych problemów mają zapewnić dzielnicowi, którzy  - jak zapewnił - w większym stopniu będą współpracować z mieszkańcami dzielnicy.

Wśród innych zgłaszanych pytań były te dotyczące możliwości budowy placu zabaw przy ul. Kubiny, poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Katowickiej oraz skutków odłączenia w ubiegłym roku z sieci ciepłowniczej nitki zasilającej część domków jednorodzinnych w rejonie ul. Jankowskiego. Oburzenie zebranych wzbudza palenie w piecach, w niektórych domkach jednorodzinnych odpadami, co powoduje zanieczyszczenie powietrza i utrudnia życie innym mieszkańcom. Jak powiedział wiceprezydent Jacek Morek, sprawy te rozpatruje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który podejmuje decyzje w toku postępowania administracyjnego.

Na życzenie zebranych, niektóre odpowiedzi zostaną przesłane pisemnie. W najbliższym czasie odpowiedzi na pytania, które padły tego dnia, zamieszczone zostaną na stronie internetowej miasta w dziale Urząd Miasta/Dialog z mieszkańcami.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter