Kir Żałobny

Mieszkańcy nie chcą zakładu przetwarzania odpadów

Mieszkańcy nie chcą zakładu przetwarzania odpadów

Mieszkańcy Starej Kuźnicy oraz Kłodnicy w Halembie jednogłośnie sprzeciwiają się budowie zakładu przetwarzania odpadów w ich sąsiedztwie. Chodzi o inwestycję, którą prywatna firma zamierza wykonać na jednej z działek po byłej elektrowni „Halemba”. Swoje obawy mieszkańcy wyrazili podczas spotkania zorganizowanego w Kłodnicy. – Żadne pozwolenia dotyczące budowy zakładu w tym miejscu nie zostały jeszcze wydane. Obecnie trwają konsultacje społeczne w tej sprawie. Od ich wyniku w dużej mierze zależy, czy ta inwestycja ma szansę w ogóle powstać – uspokajał zebranych wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Zakład przetwarzania, w tym odzysku, odpadów miałby powstać na terenie po byłym składowisku pyłów dymnicowych elektrowni „Halemba”, zlokalizowanym kilkaset metrów od najbliższych zabudowań przy ulicach Wiśniowej i Mikołowskiej w Starej Kuźnicy. Głównym celem inwestycji ma być produkcja granulatu cementowego, betonu oraz mieszanek cementowo-żużlowo-kruszcowo-popiołowych, wykorzystywanych w dużej mierze do budowy dróg oraz infrastruktury drogowej.

- W marcu otrzymaliśmy uzgodnienie treści raportu oddziaływania na środowisko z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i przystąpiliśmy do konsultacji społecznych. Jesteśmy na etapie zbierania wszystkich uwag. Na tej podstawie wydana zostanie decyzja środowiskowa. Nawet jeżeli byłaby ona pozytywna, to inwestor musi uzyskać jeszcze pozwolenie budowlane oraz zintegrowane pozwolenie marszałka – tłumaczył wiceprezydent Mejer. - Sprawa jest otwarta i zależy nam na tym, by zebrać jak najwięcej opinii dotyczących raportu. Dzięki temu będziemy mogli podjąć racjonalną decyzję. Zachęcam państwa do wzięcia udziału w konsultacjach. Liczy się każdy głos – podkreślał.

Spotkanie w ZSP nr 2 zorganizowane zostało przez radnych dzielnicy na prośbę zaniepokojonych mieszkańców. Zwracano uwagę na to, iż w raporcie wiele rzeczy zostało pominiętych lub zbyt powierzchownie omówionych. Obawy w dużej mierze dotyczyły rodzaju odpadów, jakie byłyby w tym miejscu przetwarzane - określonych jako niebezpieczne. - W przetwórni odpadów znajdzie się ponad 300 różnych niebezpiecznych substancji – to między innymi rtęć, kadm, azbest – alarmowała jedna z mieszkanek. - Mówi się o tym, że zanieczyszczenia nie będą przedostawały się poza teren zakładu. Ale jaką mamy pewność co do tego? – pytała inna.

Zwracano też uwagę na dojazd do zakładu. Mieszkańcy nauczeni przykrymi doświadczeniami związanymi z działalnością poprzedniego właściciela terenów po byłej elektrowni ostro sprzeciwiali się wykorzystaniu ulic Piotra Skargi i Mikołowskiej do celów dojazdowych. - Uciążliwości były ogromne. Byliśmy świadkami wielu nieodpowiednich działań. A nasze interwencje przez długi czas przynosiły marny skutek – mówił jeden z mieszkańców.

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska, uchwalonym w roku 2006, teren, na którym miałaby powstać omawiana inwestycja, opisany jest symbolem OP1, czyli przetwarzanie odpadów. Aktualnie prowadzone są prace związane ze zmianą planu w granicach Halemby.

Aktualnie obowiązujący plan został uchwalony, kiedy jeszcze działała elektrownia. Mogę państwa zapewnić, że w nowym planie, żadna działka na terenie Halemby nie będzie miała takiego przeznaczenia – podkreślał Krzysztof Mejer. – Musicie jednak pamiętać, że cały teren po elektrowni, tj. 200 ha, będzie w przyszłości przeznaczony pod produkcję przemysłową. Należy liczyć się z tym, że nowy właściciel będzie sprzedawał poszczególne działki i przyciągał inwestorów – zaznaczał.

Z treścią wniosku oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. poniedziałek, wtorek, środa, od godz. 8.00 do godz. 16.00, czwartek od godz. 8.00 do godz. 18.00, w piątek od godz. 8.00 do 14.00. Raport zamieszczony został także pod adresem http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=52835&idmp=2989&r=r.

Uwagi i wnioski do raportu można składać do 19 kwietnia 2017 r. w formie pisemnej na adres: Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41–709 Ruda Śląska oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wosig@ruda-sl.pl bądź w formie ustnej w pokoju nr 403 w Urzędzie Miasta.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter