Header decorative image
Kir Żałobny

Mieszkańcy doradzą, jak zagospodarować zieleńce

Zieleniec, ławki, klomb, alejki, drzewa. W tle trzy osoby i budynek.

12 przestrzeni zielonych w Rudzie Śląskiej ma szanse na renowację. Już w przyszłym tygodniu rozpoczną się konsultacje z mieszkańcami, które będą podstawą koncepcji odnowienia tych przestrzeni. W jej opracowaniu pomoże Śląski Ogród Botaniczny. Jest to kontynuacja działań zrealizowanych w ramach programu renowacji podwórek i terenów zielonych.

- Działania związane z rewitalizacją miejskich podwórek i skwerów rozpoczęliśmy w 2014 roku i od początku włączyliśmy w nie mieszkańców. W 2015 roku opracowaliśmy program renowacji podwórek, następnie pozyskaliśmy środki unijne, by w latach 2018-2020 zmodernizować 11 lokalizacji – przypomina prezydent Michał Pierończyk. – Teraz zapraszamy mieszkańców do wspólnej pracy nad nowym zagospodarowaniem terenów zielonych – dodaje.

Koncepcje zagospodarowania powstaną dla 12 przestrzeni zielonych, którymi są: zieleniec przy ul. Piastowskiej, skwer przy ul. Dunajewskiego 1, plac Żwirki i Wigury, zieleniec przy ul. Karola Goduli 28, park im. Adama Mickiewicza, skwer przy ul. Orzegowskiej/Hlonda, skwer przy ul. Plac Szkolny, zieleniec przy ul. 1 Maja/Magdziorza, zieleniec przy ul. Różyckiego, skwer przy ul. Kokota/Cynkowej, zieleniec przy Domu Kultury w dzielnicy Bielszowice, zieleniec przy kościele w dzielnicy Bielszowice.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w terenie w dniach 12, 13, 16, 19 i 20 października br. o godz. 16.00. Zebrane podczas nich sugestie mieszkańców posłużą do opracowania wstępnych koncepcji, które zostaną omówione w listopadzie br. na kolejnych spotkaniach z mieszkańcami. Następnie powstaną ostateczne koncepcje zagospodarowania wymienionych miejsc wraz z szacunkowymi kosztorysami. Raport końcowy, zawierający koncepcje, podsumowanie spotkań i płynące z nich wnioski ma zostać opublikowany w grudniu br.

Harmonogram pierwszej tury spotkań:

  • 12 października (czwartek), godz. 16:00 - dzielnica Ruda (skwer przy ul. Dunajewskiego, zieleniec przy ulicy Piastowskiej, plac Żwirki i Wigury),
  • 13 października (piątek), godz. 16:00 - dzielnice Orzegów i Godula (skwer przy ul. Orzegowskiej/Hlonda, park im. Adama Mickiewicza),
  • 16 października (poniedziałek), godz. 16:00 – dzielnica Chebzie (skwer przy ul. Plac Szkolny),
  • 19 października (czwartek), godz. 16:00 – dzielnica Bielszowice (zieleniec przy kościele, zieleniec przy Domu Kultury),
  • 20 października (piątek), godz. 16:00 – dzielnice Czarny Las i Wirek (zieleniec przy ul. Różyckiego, skwer przy ul. Kokota/Cynkowej).

Konsultacje w sprawie zieleńca przy ul. Karola Goduli (dzielnica Godula) i zieleńca przy ul. 1 Maja/Magdziorza (dzielnica Wirek) zostaną przeprowadzone w innej formie.

Większość lokalizacji znajduje się obszarach rewitalizacji wyznaczonych w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Ruda Śląska do roku 2030. Partnerem miasta w opracowaniu koncepcji jest Śląski Ogród Botaniczny. – Ten etap finansujemy z własnych środków, natomiast na samą renowację chcemy w przyszłym roku ubiegać się o fundusze zewnętrzne w ramach rewitalizacji obszarów miejskich oraz w ramach ochrony przyrody i bioróżnorodności – informuje wiceprezydent Aleksandra Skowronek.

Przypomnijmy, że wspomniany program renowacji podwórek w Rudzie Śląskiej w momencie powstania był rozwiązaniem unikatowym na skalę ogólnopolską. W wyniku jego realizacji w latach 2018 – 2020 odnowione zostały podwórka: u zbiegu ul. Sienkiewicza/Tuwima/Odrodzenia, przy ul. Krasińskiego 20, 22, 22a, przy ul. Podgórze 5-15, przy ul. Dąbrowskiego 7, 9 i 11, przy ul. Hlonda / Bytomskiej/ Grunwaldzkiej, przy ul. Strażackiej / Kałusa, przy ul. Niedurnego 28, w rejonie ul. Sobieskiego, przy ul. Matejki 2–12, przy ul. Matejki 7, 9 / Górniczej/ Wesołej oraz przy Sienkiewicza 11, 13, 13a.

Przy rewitalizacji rudzkich podwórek wykorzystany został potencjał mieszkańców. - To właśnie aktywizacja i zaangażowanie samych mieszkańców są wyróżnikiem naszego programu renowacji podwórek. Projekt dotyczył w sposób bezpośredni ponad 3 tys. rudzian. Mieszkańcy nie tylko brali udział w konsultacjach, staraliśmy się angażować ich także w prace rewitalizacyjne – podkreśla Michał Pierończyk.

Część „społeczna” działań rewitalizacyjnych realizowana była w ramach projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka”, którym zajmował się RAR Inwestor Sp. z o. o. Projekt „miękki” zakładał aktywizację społeczno-zawodową, edukacyjną i kulturalną mieszkańców rewitalizowanych obszarów Rudy Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wymienionych podwórek.

Wartość projektu „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną - etap 1” to ponad 7,4 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wynosi blisko 4,1 mln zł. Natomiast wartość „miękkiego” projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka” to ponad 819 tys. zł, a dofinansowanie – 778 tys. zł.

Plakat z harmonogramem konsultacji w sparwie renowacji zieleńców.
Logotypy: Fundusze Europejskie Program regionalny, Rzezczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Logotypy: Fundusze Europejskie Program regionalny, Rzezczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter