Kir Żałobny

Mickiewicz ma sto lat

Mickiewicz ma sto lat

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej obchodzi w tym roku setne urodziny. Z tej okazji społeczność szkolna zaplanowała dwudniowe świętowanie, które rozpocznie się w czwartek (2.06) z samego  rana, a zakończy w piątek (3.06) w godzinach wieczornych. Podczas wydarzenia odbędą się m.in.: uroczystość w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty, premiera spektaklu Sceny Muzycznej I LO, spotkanie w murach szkoły dla absolwentów oraz „Dzień Otwarty” dla ósmoklasistów z rudzkich szkół podstawowych.

- Serdecznie zachęcamy naszych absolwentów, uczniów, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich tych, których sercu bliskie jest nasze liceum, do wspólnego świętowania tego okrągłego jubileuszu – mówi Leszek Dytkowski, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej.

- Uroczystości związane ze stuleciem LO zdecydowaliśmy się podzielić na dwa dni, żeby każdy z naszych gości mógł wybrać dogodne dla siebie wydarzenie – dodaje.

Szkolne świętowanie rozpocznie się w czwartek (2.06) mszą świętą o godz. 8.00, która odbędzie się w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Rudzie. Następnie, o godz. 9.00, nastąpi przemarsz ze sztandarem ulicą Kościelną do szkoły oraz zasadzone zostanie „drzewo 100-lecia”. W godz. od 10.00 do 15.00 ósmoklasiści z rudzkich szkół podstawowych będę mieli okazję zapoznać się z ofertą szkoły podczas „Dnia Otwartego”. Z kolei w piątek (3 czerwca) o godz. 10.00 w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty zaplanowana została oficjalna część obchodów. Podczas uroczystości nie zabraknie przemówień zaproszonych gości, będzie można także podziwiać premierowy spektakl pt. „Moje miejsce na ziemi”, przygotowany przez Scenę Muzyczną I LO. O godz. 12.00 impreza przeniesie się do budynku szkoły, gdzie absolwenci będą mieli możliwość spaceru po szkole, spotkania się z nauczycielami i wspominania minionych lat w gronie przyjaciół przy kawie i wypiekach uczniów lub w Kawiarni u Mickiewicza „Pod Aniołami”. Z kolei o godz. 19.00 odbędzie się „Zjazd Absolwentów” w restauracji Adria.

Od samego początku działalności szkoła stawia na poszanowanie kultury, języka, obyczajów, identyfikowanie się z historią, przodkami oraz losami regionu i Ojczyzny. - Nasza szkoła może poszczycić się bogatą historią i tradycją, które sprawiły, że dziś jest to placówka otwarta na uczniów i nowe pomysły, a dzięki zaangażowaniu w projekty edukacyjne i rozwijanie pasji, pozwala ona budować naszym uczniom wymarzoną przyszłość – podkreśla Leszek Dytkowski.
- Wszystkim pracownikom szkoły towarzyszy przeświadczenie, iż nieodłącznym elementem wychowywania i edukowania młodego pokolenia, które należy dobrze przygotować do wyzwań współczesności, jest przede wszystkim przekazywanie właśnie tradycji i wartości. W związku z tym wszyscy nauczyciele dbają o to, aby młodzież poznawała regionalną, polską i europejską kulturę, angażowała się społecznie, reprezentowała właściwe postawy zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie oraz wzmacniała poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne – dodaje.

Historia I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza sięga końca XIX wieku i związana jest z działalnością patronacką rodziny Ballestremów. Budynek dzisiejszego liceum był częścią osiedla robotniczego przy ulicach: Wolności, Staszica, Wieniawskiego, Kościelnej i Mickiewicza. Oficjalnie budynek ten został oddany do użytku 30 kwietnia 1895 r. jako niemiecka szkoła gimnazjalna dla dzieci urzędników i robotników koncernu Ballestremów. W 1916 roku placówkę przekształcono w średnią szkołę realną (tzw. Realschule) i przekazano na własność gminie. Natomiast w 1922 roku, wraz z przyłączeniem Rudy do nowego polskiego województwa śląskiego, w budynku szkoły realnej powołano Komunalne Gimnazjum Męskie. W 1926 roku szkoła otrzymała oficjalnie imię Stanisława Staszica, a 1927 roku połączono gimnazjum męskie z żeńskim, tworząc Realne Gimnazjum Koedukacyjne im. S. Staszica. W okresie przedwojennym gimnazjum mogło się pochwalić dobrze wyposażonymi pracowniami: fizyko-chemiczną, biologiczną, zajęć praktycznych oraz ogrodem z mnóstwem ciekawych roślin i dwoma basenami - akwariami. Szkoła zapewniała swoim uczniom gruntowne wykształcenie. Jak wynika z niezbyt dokładnych źródeł do 1939 r. 9 absolwentów szkoły ukończyło studia medyczne, 15 - prawnicze, 4 - filozoficzne, 6 - politechniczne, 4 - dziennikarskie, 5 - wojskowe, 15 - uzyskało tytuł magistra innych specjalności; w sumie do czerwca 1939 r. 203 uczniów uzyskało świadectwa dojrzałości, a ponad 50 proc. spośród nich jeszcze przed wojną ukończyło studia. Absolwentów byłoby znacznie więcej, ale wielu uczniów musiało rezygnować z nauki z powodu zbyt wysokich opłat.

W latach 30. i 40. minionego wieku z powodu wzrastającej liczby uczniów budynek rozbudowano, jednak rozwój placówki przerwała II wojna światowa. Podczas okupacji w nowym budynku szkolnym kwaterowani byli żołnierze niemieccy, a w starym funkcjonowała szkoła zawodowa dla dziewcząt. Obiekty nie zostały zniszczone, ale zginęły drogie urządzenia stanowiące wyposażenie pracowni oraz książki ze szkolnej biblioteki. Pierwszym powojennym dyrektorem rudzkiego gimnazjum został jego przedwojenny nauczyciel, prof. Tadeusz Ślosarczyk. Zajęcia rozpoczęły się już pod koniec lutego 1945 r., na razie w starym budynku przy ulicy Mickiewicza. Nowy gmach ukończony tuż przed wojną wymagał zagospodarowania, co nastąpiło z czasem, przy wsparciu władz oświatowych, kopalni „Walenty-Wawel” i rodziców uczniów.

Gimnazjum oficjalnie otwarte zostało dokładnie 1 września 1945 r. Rok szkolny rozpoczęły nowe roczniki młodzieży, ale także dorośli, którym wojna przeszkodziła w zdobyciu wykształcenia. To właśnie dla nich zorganizowano pierwszą powojenną maturę w 1946 roku. Następny egzamin dojrzałości odbył się dopiero w 1949 roku, gdy klasę maturalną ukończyła młodzież przyjęta do szkoły w roku 1945. W styczniu 1950 r. Ministerstwo Oświaty przejęło szkołę od Zarządu Miasta i utworzyło szkołę licealną i podstawową. Natomiast siedem lat później powstało przy niej również liceum dla pracujących.
W 1959 Ruda została włączona do nowo powstającej aglomeracji miejskiej. W aktualnych granicach administracyjnych nowego miasta Ruda Śląska znalazły się trzy licea ogólnokształcące. Prawdopodobnie właśnie wtedy postanowiono każdemu z nich nadać imię. Ponieważ dawne gimnazjum im. Stanisława Staszica znajdowało się przy ul. Adama Mickiewicza i z tą ulicą zawsze kojarzyli je mieszkańcy miasta, nadano szkole imię narodowego wieszcza, rezygnując z poprzedniego imienia. Rok szkolny 1966/67 przyniósł kolejne zmiany, ponieważ oddzielono szkołę podstawową od liceum. Z kolei w roku szkolnym 1974/75 połączono Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Adama Mickiewicza z liceum dla pracujących, tworząc Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, któremu nadal patronował Adam Mickiewicz.

Po przełomie ustrojowym w 1989 roku liceum dla pracujących zlikwidowano, a szkoła funkcjonowała jako czteroletnie liceum ogólnokształcące. Tak było do reformy systemu edukacji, która powoływała do istnienia gimnazja. 1 września 1999 r. mury „Mickiewicza” przekroczył nowy rocznik gimnazjalistów. Do września 2019 r. szkoła funkcjonowała jako Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, a po kolejnej reformie zaczęła funkcjonować znowu jako I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter