Header decorative image
Kir Żałobny

Miasto zyska na tańszym gazie

Miasto zyska na tańszym gazie

Około 100 tys. zł w ciągu dwóch lat zaoszczędzi Ruda Śląska na zakupie gazu do 29 obiektów. Chodzi o budynki Urzędu Miasta, MOPS, MOSiR, PUP oraz niektórych szkół i przedszkoli. Mniejsze rachunki będą możliwe dzięki rozstrzygniętemu w ostatnim czasie przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię przetargu na wspólny zakup gazu. W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 25 gmin, które zaoszczędzą w ten sposób nawet ok. 3 mln zł.

- Czynnie uczestniczymy w działaniach podejmowanych w ramach Metropolii, tym bardziej, kiedy przynoszą one wymierne korzyści dla miasta i mieszkańców. W sytuacji, kiedy od tego roku musimy ponosić większe wydatki na wynagrodzenia i mamy zmniejszony udział z podatku PIT, każda zaoszczędzona złotówka bardzo nas cieszy – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Średnia cena za 1 kWh (kilowatogodzinę), którą Metropolia otrzymała w rozstrzygniętym przetargu, wyniosła 0,089 zł. Natomiast średnia cena przed tym postępowaniem, którą płaciły podmioty biorące udział we wspólnym zakupie, była o 11 proc. wyższa i wynosiła 0,107 zł/kWh. – W przypadku rudzkich placówek dotychczasowe stawki za zakup gazu były zróżnicowane, dlatego też skala oszczędności w przypadku każdej jednostki będzie inna. Trzymając się średnich kwot, które wynikały z przetargu, w ciągu najbliższych dwóch lat zaoszczędzimy ok. 100 tys. zł. Myślę jednak, że będzie to wyższa kwota. Musimy bowiem pamiętać, że dzięki temu przetargowi zyskujemy gwarancję stałej ceny za gaz do końca 2021 r. – komentuje wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Tańszy gaz w Rudzie Śląskiej popłynie do 29 odbiorców. Będą to m.in. budynki MOPS, Urzędu Miasta, Powiatowego Urzędu Pracy, a także 6 miejskich przedszkoli oraz 8 szkół. – Wszystkie te placówki do ogrzewania wykorzystują właśnie paliwo gazowe, dlatego też zużywają go najwięcej. Stąd też akurat te obiekty zostały zgłoszone do przetargu – tłumaczy Krzysztof Mejer.

We wspólnym przetargu na zakup gazu przez Metropolię wzięło udział 25 gmin, które zakupią przez dwa lata łącznie 225 GWh (gigawatogodzin) tego paliwa. Z tego do Rudy Śląskiej trafi blisko 6,8 GWh. Przetarg wygrała spółka PGNiG, a wartość zamówienia to 38,3 mln zł. – Grupa zakupowa gazu uzyskała ceny, które są sporo niższe w porównaniu do sytuacji, gdyby poszczególne gminy ogłaszały postępowania w tej sprawie samodzielnie – mówi Karolina Mucha-Kuś, dyrektor Departamentu Projektów i Inwestycji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - To pokazuje, że wspólne, skoordynowane działania i zamówienie dużego wolumenu paliwa, przynosi rzeczywiste korzyści i oszczędności. Zapewnia to stabilność dostaw w ciągu dwóch lat i niższe koszty funkcjonowania – dodaje.

Grupa zakupowa gazu to kolejna z grup zakupowych, którą zainicjowała i koordynuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Przypomnijmy, że od 2018 roku prowadzi ona również wspólny zakup energii elektrycznej. To największa tego typu inicjatywa w Polsce, którą na lata 2020-2021 utworzyło 113 zamawiających, na których terenie działa 326 jednostek. Prąd wspólnie z Metropolią kupują również gminy spoza jej obszaru – m.in. Rydułtowy, powiat zawierciański oraz 55 instytucji należących do samorządu województwa śląskiego. Przetarg dotyczący wspólnego zakupu prądu został rozstrzygnięty w październiku 2019 r. i wygrała go spółka Tauron Sprzedaż GZE sp. z o. o. Wartość umowy to 398,1 mln zł i dostawa ok. 976 GWh.

Choć uzyskana we wspomnianym przetargu stawka jest korzystniejsza od obowiązującej w 2019 r., to w Rudzie Śląskiej szykuje się w tym roku rekordowa podwyżka ceny prądu. Wszystko za sprawą obowiązującego w 2019 roku ustawowego „zamrożenia” ówczesnych cen do poziomu z 2018 r.

W efekcie miasto na zakup energii elektrycznej potrzebnej do zasilania budynków użyteczności publicznej, placówek oświatowych oraz oświetlenia ulicznego i sygnalizacji drogowej, przeznaczy w tym roku ponad 6,2 mln zł (w 2018 r. było to niespełna 4 mln zł). Wolumen energii elektrycznej na ten cel wyniesie ok. 15 400 MWh. Dodatkowo ponad 17 600 MWh zakupią jednostki pozabudżetowe (spółki miejskie, szpital, ośrodki kultury, biblioteki, muzeum miejskie, czy niektóre kluby sportowe). Na ten cel przeznaczą ponad 7,1 mln zł (w 2018 r. było to niespełna 4,5 mln zł).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter