Header decorative image
Kir Żałobny

Miasto przejmuje kopalniane grunty

Miasto przejmuje kopalniane grunty

Ruda Śląska przejmie bezpłatnie od Spółki Restrukturyzacji Kopalń /SRK/ ponad 60 nieruchomości o łącznej powierzchni 3,3 ha. Są to głównie drogi i pasy drogowe. – Zabiegaliśmy o to kilka lat. Dzięki porozumieniu będziemy mogli wyremontować m.in. drogę dojazdową na Burloch Arenę. Chcemy kontynuować współpracę i myślimy o kolejnych nieruchomościach, także tych na cele inwestycyjne – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Zielone światło do przyjęcia przez miasto nieruchomości daje akceptacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Dzięki podpisanemu porozumieniu miasto przejmie łącznie 64 nieruchomości. W pierwszej kolejności będzie to 50 nieruchomości. W kolejnym etapie pozostałych 14. Głównie są to pasy drogowe i drogi.

Ich przejęcie pozwoli na uporządkowanie stanu prawnego, będziemy mogli wykonać też ich remonty. Bez wątpienia kluczowym będzie naprawa drogi dojazdowej do Burloch Areny, która znajduje się w opłakanym stanie. Już dawno chcieliśmy ją wyremontować, lecz zgodnie z prawem nie mogliśmy inwestować na nie swoim terenie. Niestety wielu mieszkańców nie wiedziało, bądź nie rozumiało tej sytuacji, stąd nie brakowało głosów zdziwienia i oburzenia, że w XXI w. nie można wykonać dojazdu do nowoczesnego obiektu sportowego – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Jednym z gruntów, który przejmie miasto będzie nieruchomość, na której znajduje się budynek żłobka miejskiego. Do tej pory miasto użytkowało go na podstawie umowy użyczenia z 1992 r. Pozwoliło to na przestrzeni lat dokonywać remontów oraz modernizacji budynku. Łączne nakłady poniesione w tym czasie szacuje się na ponad 1 mln zł. Co ważne, wszystkie nieruchomości, które przejmie miasto, mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na cele związane z wykonywaniem zadań własnych gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

Władze Rudy Śląskiej myślą również o kolejnych nieruchomościach, które miasto mogłoby przejąć. - Chcemy w Rudzie Śląskiej przywracać do życia tereny pogórnicze i ściągać tu inwestorów. Cały czas liczymy, że uda się to zrealizować. Wierzymy też, że aktualne porozumienie to właśnie pierwszy krok w tym kierunku. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować za tę zgodę wiceministrowi górnictwa Grzegorzowi Tobiszowskiemu oraz prezesowi SRK, Tomaszowi Cudnemu – podkreśla Krzysztof Mejer.

Rozmowy na temat przejmowania gruntów władze miasta rozpoczęły jeszcze z władzami Kompanii Węglowej, która posiadała prawa do ich użytkowania wieczystego. Przypomnijmy, że po przekazaniu w 2016 roku kopalń do Polskiej Grupy Górniczej spółka z końcem czerwca tego roku została podzielona między Spółkę Restrukturyzacji Kopalń oraz dwie nowe spółki.

Aktualnie w mieście znajduje się 688 nieruchomości o łącznej powierzchni 238 ha, których właścicielem jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym jest Kompania Węglowa. Ponadto 50 działek o powierzchni 45,7 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter