Header decorative image
Kir Żałobny

Miasto bardziej dostępne i przyjazne

Miasto bardziej dostępne i przyjazne

Na ile przestrzeń miejska jest dostępna i przyjazna dla mieszkańców? Ten problem będzie badany przez rudzkich urzędników i wolontariuszy. Ruda Śląska przystąpiła do programu „Plan działań dla miast. Modelowa lokalność”. - Celem projektu jest zdiagnozowanie i zidentyfikowanie przeszkód czy barier architektonicznych, utrudniających realizowanie potrzeb życiowych oraz integrację społeczną. Dotyczy to w głównej mierze osób ze szczególnymi potrzebami - tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic. – Serdecznie zachęcam do współpracy wszystkich mieszkańców, wolontariuszy oraz organizacje pozarządowe – dodaje.

Swoją chęć współpracy wolontariusze mogą zgłaszać na adres fundusze@ruda-sl.pl. Ich zadaniem będzie przede wszystkim dokładna obserwacja najbliższego otoczenia oraz wsłuchanie się w głosy mieszkańców dotyczące utrudnień w codziennym funkcjonowaniu w miejskiej przestrzeni. - Zależy nam na dużym zaangażowaniu społecznym, dlatego będziemy korzystać z wielu form komunikacji z mieszkańcami. Każda wskazówka będzie dla nas niezwykle cenna – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk.

Istniejące bariery architektoniczne oraz zaobserwowane trudności z dostępnością można również zgłaszać za pośrednictwem geoportalu w zakładce „Zgłaszanie uwag i problemów na terenie miasta” i wybierając w menu kategorię „bariera”.

Program „Plan działań dla miast. Modelowa lokalność” jest inicjatywą towarzyszącą 11. sesji Światowego Forum Miejskiego, czyli międzynarodowej konferencji organizowanej w dniach 26 – 30 czerwca 2022 r. w Katowicach. To najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji, rozwoju i przyszłości obszarów miejskich. Plan działań dla miast jest również instrumentem wdrożeniowym przewidzianym w powstającej nowej Krajowej Polityce Miejskiej 2030. Ideą programu jest popularyzacja oraz wdrażanie trendów współczesnej myśli urbanistycznej w ujęciu lokalnym.

Ruda Śląska jest jednym z 37 miast, których wnioski zostały pozytywnie ocenione przez komisję konkursową. - Każde z miast biorących udział w programie otrzyma indywidualne wsparcie doradcze. Poza tym wypracowane zostaną ogólne wskazówki dla społeczności lokalnych oraz mieszkańców dotyczące sposobów aktywnego udziału w rozwoju miasta, w tym wpływu na przestrzeń publiczną oraz na procesy zarządzania miastem – komentuje Piotr Holona, pracownik Wydziału Rozwoju Miasta, lokalny koordynator przedsięwzięcia. Zaplanowane opracowanie „Plan działań dla miast” będzie w zamierzeniu swoistym katalogiem dobrych praktyk.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter