Header decorative image
Kir Żałobny

Medale dla rudzkich pracowników socjalnych

Medale dla rudzkich pracowników socjalnych

Wczoraj wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk odznaczył najlepszych pracowników socjalnych województwa śląskiego nadanymi przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za długoletnią służbę. Wśród odznaczonych znaleźli się przedstawiciele rudzkich instytucji - siostra Ewa Lemke, Bożena Wijata, Arkadiusz Staisz oraz Jarosław Czapelka.

Medale zostały nadane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, a uroczystość wpisuje się w obchody Dnia Pracownika Socjalnego, który corocznie obchodzony jest 21 listopada. Wojewoda złożył podziękowania i wyrazy uznania pracownikom socjalnym oraz służb społecznych za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu szlachetnej służby na rzecz drugiego człowieka.

Odznaczona srebrnym medalem siostra Ewa Lemke nieprzerwanie od 1986 roku pełni służbę na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w dzielnicy Kochłowice, od 2007 roku jako dyrektor. Szczególną troską otacza cierpiące, chore i niepełnosprawne dzieci. Wspiera i nadzoruje wiele inicjatyw dotyczących życia kulturalnego pensjonariuszy, a jej praca wykracza poza ramy codziennych obowiązków.

Bożena Wijata, która otrzymała złoty medal, od 1990 roku związana była z pomocą dzieciom niepełnosprawnym. Współorganizowała wówczas utworzenie nowej placówki – Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych. Przez niemal 21 lat pracy na stanowisku dyrektora usługi tam świadczone podniosła do poziomu europejskiego. W 2012 roku ze względów osobistych zrezygnowała z kierowania ośrodkiem, jednak kontynuuje opiekę i wychowanie dzieci niepełnosprawnych prowadząc rodzinę zastępczą zawodową specjalistyczną.

Srebrnym medalem uhonorowany został Arkadiusz Staisz – od 2012 roku dyrektor Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych, w którym pracuje od 1991 roku. Uruchomił dodatkowy oddział popołudniowy oraz utworzył salę terapii dnia codziennego. Jest współorganizatorem Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Współpracuje z Stowarzyszeniem Osób i Dzieci Niepełnosprawnych „Jaskółka”, z którym organizuje dla dzieci wraz z opiekunami coroczne turnusy rehabilitacyjne.

Również srebrny medal otrzymał Jarosław Czapelka – dyrektor Ośrodka Święta Elżbieta. Pracę zawodową rozpoczął w 1992 roku w Mikołowie. Obecne stanowisko objął w 2003 roku, wcześniej był kierownikiem działu opiekuńczo - terapeutycznego w Ośrodku Najświętsze Serce Jezusa, współorganizował też Sekcję Olimpiad Specjalnych „Halembianka”, aktywnie uczestnicząc w wyjazdach młodzieży niepełnosprawnej na zawody sportowe. Jest współorganizatorem Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych.

[Foto: MOPS w Rudzie Śląskiej]

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter