Kir Żałobny

Medal szczególny

Medal szczególny

Pani Maria jako receptę na udane życie małżeńskie podaje wzajemne zrozumienie i miłość. Pan Alojzy dodaje do tego szacunek i poświęcenie dla rodziny. Państwo Maria i Alojzy Skupin, jako jedna z ponad 200 par, odebrali w ubiegłym roku z rąk prezydent miasta medal za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznawany przez Prezydenta RP.

Dla złotych jubilatów Urząd Stanu Cywilnego organizuje uroczystości, podczas których małżonkowie zostają odznaczeni medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. 3 sierpnia w Ośrodku św. Elżbieta Caritas Archidiecezji Katowickiej przy ul. Wolności 30 odbyły się kolejne uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego, na 10 i 24 sierpnia zaplanowano nastepne w sumie dla 33 par jubilatów. W pierwszym półroczu 2012 r. w uroczystości złotych godów wzięło udział w Rudzie Śląskiej 111 par, w 2011 r. Urząd Stanu Cywilnego zorganizował 15 uroczystości dla 222 par.

Zgłoszenia 50-lecia pożycia małżeńskiego przyjmowane są w rudzkim USC w danym roku kalendarzowym, w którym przypada jubileusz. Jubilaci z początku roku (styczeń - luty) mogą zgłaszać się już w październiku roku poprzedniego. Przy zgłoszeniu jubilatów, zameldowanych w Rudzie Śląskiej na pobyt stały, potrzebne są dokumenty tożsamości małżonków oraz odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli zawierane było poza Rudą Śląską. O przyznanie medali wnioskuje prezydent miasta za pośrednictwem Wojewody Śląskiego do Prezydenta RP.

Na uroczystość złotych godów małżeńskich, organizowaną przez Urząd Stanu Cywilnego, zapraszani są jubilaci oraz przedstawiciele zakładów pracy, z których małżonkowie odchodzili na emeryturę. Medale w imieniu Prezydenta RP wręcza prezydent miasta.

W liście gratulacyjnym do jubilatów Prezydent RP pisze m.in.: „Jest to - wśród polskich odznaczeń - medal szczególny. Otrzymuje go bowiem dwoje ludzi, których wspólne rodzinne życie jest powodem do dumy i radości dla najbliższych, a także wzorem i przykładem godności, lojalności i wierności jako wartości fundamentalnych”.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter