Kir Żałobny

Matury 2020

Matury 2020

283 tegorocznych absolwentów rudzkich liceów i 281 techników rozpocznie w poniedziałek /8 czerwca/ egzamin dojrzałości. Z powodu epidemii matury będą odbywały się na innych zasadach niż dotychczas. Ze względów bezpieczeństwa egzaminy przesunięto z maja na czerwiec, a także zrezygnowano z części ustnej. Matury będą odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym. Wydzielone zostaną odrębne wejścia i wyjścia dla uczniów, będzie więcej klas w których pisany będzie egzamin, a także więcej zespołów nadzorujących.

Przygotowanie do rozpoczynających się w poniedziałek matur to dla dyrektorów szkół logistyczne wyzwanie. - Zdający będą przychodzić do szkoły w ustalonej przez dyrektora kolejności. Przed wejściem, po zdezynfekowaniu rąk, każdy będzie miał mierzoną temperaturę – wyjaśnia Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta.  - Między kolejnymi ławkami zostanie zachowany przynajmniej 1,5-metrowy odstęp, ale na sali egzaminacyjnej nie będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek - dodaje. Po każdym egzaminie krzesła i ławki będą musiały zostać zdezynfekowane. Na terenie każdej szkoły musi być wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Maturalny maraton rozpocznie się 8 czerwca o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego, a zakończy dopiero 29 czerwca. Warto dodać, że w sumie w tym roku klasy maturalne w Rudzie Śląskiej ukończyło 687 uczniów, z których 311 to absolwenci liceów, a 321 techników (nie wszyscy będą podchodzić do matury). Rok szkolny podsumowało również 55 absolwentów Centrum Kształcenia Ustawicznego, z których 21 przystąpi do matury.

- Drodzy Maturzyści, życzę Wam powodzenia oraz wiary we własne siły i możliwości. Niech stres związany z sytuacją epidemiczną nie wpłynie na Wasze samopoczucie i wyniki egzaminów. Praca, którą włożyliście w przygotowanie do matury, na pewno zaprocentuje i pomimo tej trudnej sytuacji osiągniecie dobre wyniki i dostaniecie się na wymarzone kierunki studiów. Połamania piór! – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Uczniowie muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym. Przedmiotami tymi są: język polski, matematyka i język obcy nowożytny (np. angielski, niemiecki, francuski). Uczniowie muszą też zmierzyć się z co najmniej jednym egzaminem pisemnym z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.  W tym roku, ze względu na zagrożenie epidemiczne, nie będzie egzaminów ustnych, które obejmowały język polski oraz język obcy bez określania poziomu.

W pierwszy dzień, czyli w poniedziałek 8 czerwca, uczniowie muszą zmierzyć się z egzaminem z języka polskiego. Poziom podstawowy rozpocznie się o godz. 9.00 a część rozszerzona o godz. 14.00. We wtorek maturzyści napiszą egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. W kolejne dni młodzież przystąpi do egzaminu z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci, którzy z ważnych powodów nie mogą zmierzyć się z egzaminem w pierwszym terminie, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym, wyznaczonym na dni 8 – 14 lipca.

– Szkoły średnie w naszym mieście kształcą młodzież na dobrym poziomie. Wśród uczniów mamy wielu laureatów i uczestników olimpiad przedmiotowych. Wierzę, że maturzyści świetnie zdadzą egzamin, a następnie dostaną się na wymarzony kierunek studiów. Powodzenia! – życzy maturzystom odpowiedzialna za resort oświaty wiceprezydent Rudy Śląskiej Anna Krzysteczko.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 11 szkól średnich, w tym 4 licea ogólnokształcące dla młodzieży, jedno dla dorosłych  i 6 techników.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter