Header decorative image
Kir Żałobny

Matury 2022

Matury 2022

311 tegorocznych absolwentów rudzkich liceów i 315 absolwentów techników rozpoczyna dzisiaj egzamin dojrzałości. Dołączyło do nich również 30 absolwentów Centrum Kształcenia Ustawicznego. Podobnie jak w latach poprzednich nie będzie części ustnej, ale pojawił się obowiązek przystąpienia do jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym.

Matura rozpoczęła się 4 maja od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. 5 maja odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a 6 maja egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzaminy potrwają do 23 maja, bowiem oprócz trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym maturzyści zobowiązani są do przystąpienia do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym w części pisemnej. Aby zdać egzaminy na poziomie podstawowym należy uzyskać z każdego z nich minimum 30%. W przypadku przedmiotu dodatkowego nie jest określony próg zaliczenia.

Absolwenci, którzy z ważnych powodów nie mogą zmierzyć się z egzaminem w pierwszym terminie, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym, wyznaczonym na 1 – 15 czerwca.

Maturzyści, którzy nie zdali jednego z egzaminów, mogą podejść do matury w terminie poprawkowym. Odbędzie się on 23 sierpnia br.

Wyniki matur poznamy 5 lipca br.

W mieście funkcjonuje 11 szkół średnich, w tym 4 licea ogólnokształcące dla młodzieży, jedno dla dorosłych i 6 techników.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter