Kir Żałobny

Matury 2021

Matury 2021

340 tegorocznych absolwentów rudzkich liceów i 290 absolwentów techników rozpoczyna dzisiaj egzamin dojrzałości. Dołączy do nich również 27 absolwentów Centrum Kształcenia Ustawicznego. Chęć przystąpienia do matury zadeklarowało też 155 abiturientów z wcześniejszych roczników. Z powodu trwającej epidemii podobnie jak w ubiegłym roku zrezygnowano z części ustnej. Ponadto zniesiono obowiązek przystąpienia do jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym.

Egzaminy odbywać się będą w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji i Nauki. Między innymi na egzaminie każdy zdający powinien korzystać z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla czy kalkulatora.

Nie można pożyczać przyborów od innych zdających. Ponadto szkoła nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający powinni zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje też na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Matura rozpoczęła się 4 maja od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. 5 maja odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a 6 maja egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzaminy potrwają do 20 maja. Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym. Natomiast w tym roku nie ma obowiązku podejścia do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci, którzy z ważnych powodów nie mogą zmierzyć się z egzaminem w pierwszym terminie, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym, wyznaczonym na 1 – 16 czerwca.

W mieście funkcjonuje 11 szkól średnich, w tym 4 licea ogólnokształcące dla młodzieży, jedno dla dorosłych i 6 techników.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter