Kir Żałobny

Maturalny maj

Maturalny maj

W poniedziałek 642 uczniów rudzkich liceów, techników oraz CKU przystąpi do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu. – Trzymam kciuki za wszystkich maturzystów – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Mam nadzieję, że wszyscy zdadzą pozytywnie i będą mogli bez przeszkód kontynuować dalszą naukę – dodaje.

Tegoroczni absolwenci liceów przystąpią obowiązkowo do czterech egzaminów w części pisemnej oraz dwóch egzaminów w części ustnej. Część pisemna obejmuje egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, egzamin z matematyki i języka obcego również na poziomie podstawowym oraz egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W części ustnej uczniowie będą zdawać język polski oraz obcy bez określania poziomu. Żeby zdać maturę trzeba uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego zarówno w części ustnej, jak i pisemnej oraz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej. Z tej części egzaminu nie ma określonego progu zaliczenia.

Egzamin maturalny przeprowadza się w trzech sesjach. Główna odbywa się w maju, dodatkowa w czerwcu, a poprawkowa w sierpniu. Sesja dodatkowa jest skierowana dla tych zdających, którzy nie mogli przystąpić do egzaminu w maju z przyczyn zdrowotnych i uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Edukacyjnej. Z kolei do sesji poprawkowej przystąpią ci uczniowie, którzy nie zdali jednego z egzaminów. 4 maja absolwenci przystąpią do części pisemnej z wszystkich przedmiotów oraz ustnej z języków obcych. Od 11 maja będą zdawać część ustną z języka polskiego.

Podobnie, jednak na starych zasadach, obowiązują egzaminy absolwentów techników, którzy przystępują do trzech egzaminów w części pisemnej. Nie zdają egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego.

W tym roku rudzkie licea ogólnokształcące i technika ukończy 798 uczniów. 627 z nich zgłosiło chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego. Z liceów ogólnokształcących do egzaminu przystąpi 275 uczniów, z techników 352, a z CKU – 15 osób. W 2014 roku do matury również przystąpiło ponad 700 absolwentów: 391 z liceów, 387 z techników oraz 16 z liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Zdawalność wyniosła 93,1% w liceach ogólnokształcących i 73,9% w technikach, czyli była niższa w porównaniu z rokiem wcześniejszym, kiedy w liceach wyniosła 95%, a w technikach 84%.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter