Header decorative image
Kir Żałobny

Matura 2017

Matura 2017

Maturzyści III Liceum Ogólnokształcącego najlepsi w całym mieście! 100% z nich zdało tegoroczną maturę. Maturzyści z rudzkich liceów poradzili sobie z egzaminem maturalnym lepiej niż ich koledzy w województwie i kraju. Do egzaminu maturalnego przystąpiło w tym roku w Rudzie Śląskiej ponad 550 absolwentów liceów i techników. W rudzkich liceach ogólnokształcących zdawalność wyniosła 88%, natomiast w technikach 65%.

W tym roku z rudzkich liceów ogólnokształcących do matury przystąpiło 320 absolwentów. Pozytywny wynik otrzymało 282, czyli 88%. – To wynik lepszy od ubiegłorocznego, ale na pewno chcielibyśmy, żeby zdawalność była jeszcze wyższa – zauważa wiceprezydent Anna Krzysteczko. 23 uczniów będzie pisało egzamin poprawkowy w sierpniu br. Najlepiej maturę napisali absolwenci III Liceum Ogólnokształcącego. W tej szkole wszyscy uczniowie zdali. Bardzo dobry wynik uzyskali również uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, gdzie zdawalność wyniosła 94%, a w II LO 93%.

Z kolei w technikach egzamin maturalny zdawało 238 uczniów, z których 153 zdobyło zadowalający wynik /65%/. Spośród pozostałych, 57 osób będzie pisało poprawę w sierpniu. Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie Technikum nr 6 oraz Technikum nr 5 – odpowiednio 79% i 73%.

W kraju ogółem maturę zdało 79% zdających, w tym 84% w liceach ogólnokształcących oraz 68% w technikach. Jeśli chodzi o województwo śląskie ogółem egzamin zaliczyło 77% zdających – 83% w liceach oraz 69% w technikach.

Tegoroczni absolwenci liceów przystąpili obowiązkowo do czterech egzaminów w części pisemnej oraz dwóch egzaminów w części ustnej. Część pisemna obejmowała egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, egzamin z matematyki i języka obcego również na poziomie podstawowym oraz egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W części ustnej uczniowie zdawali język polski oraz obcy bez określania poziomu. Zdawalność języka polskiego w liceach w Rudzie Śląskiej wyniosła w tym roku 98,54%, w technikach – 95,98%, natomiast w województwie 96,03%. Matematykę zdało 86,59% licealistów, 75,1% uczniów techników, a w całym województwie 75,71% zdających. Z kolei język angielski zdano w 93,3% w liceach, 86,4% w technikach oraz w 91,61% w województwie śląskim.

Żeby zdać maturę trzeba było uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego zarówno w części ustnej, jak i pisemnej oraz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej. Jako przedmiot dodatkowy w rudzkich szkołach najczęściej wybierany był język angielski, geografia i matematyka.

Egzamin maturalny przeprowadza się w trzech sesjach. Główna odbywa się w maju, dodatkowa w czerwcu, a poprawkowa w sierpniu. Sesja dodatkowa jest skierowana dla tych zdających, którzy nie mogli przystąpić do egzaminu w maju z przyczyn zdrowotnych i uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Z kolei do sesji poprawkowej przystąpią ci uczniowie, którzy nie zdali tylko jednego z egzaminów.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter