Header decorative image
Kir Żałobny

Matura 2014

Matura 2014

Ponad 700 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 16 dorosłych, przystąpiło dzisiaj w Rudzie Śląskiej do egzaminu dojrzałości. – Z całego serca życzę wszystkim powodzenia – mówi Grażyna Dziedzic. – Matura to wyjątkowy egzamin, który jest symboliczną przepustką w dorosłość. Ale pamiętajmy, że tak naprawdę każdy z nas zdaje go każdego dnia – podkreśla prezydent miasta.

Do przedmiotów obowiązkowych, które musi zaliczyć każdy maturzysta należy język polski, język obcy nowożytny oraz matematyka. – Punktualnie o godzinie 9.00 maturzyści przystąpili do egzaminu z języka polskiego, a o 14.00 do egzaminu z wiedzy o tańcu – mówi Jerzy Jezusek z Wydziału Oświaty. - Do wyboru mieliśmy temat z zakresu „Wesela” i „Potopu” – mówi Klaudyna Boruta z II Liceum Ogólnokształcącego w Rudzie Śląskiej. - Oba były dość trudne i poruszały tematykę narodową. Wybrałam temat dotyczący „Wesela”, choć fragment był trudny – trzeba było dobrze znać całą lekturę, by opisać poezję narodową widzianą oczami Poety i Gospodarza. Cieszę się, że podczas egzaminu w naszej szkole panowała przyjemna atmosfera i choć odczuwałam stres, to jestem zadowolona – mówi tegoroczna maturzystka.

Jutro rano młodzież zmierzy się z matematyką, a po południu z językiem łacińskim i kulturą antyczną. Środa upłynie pod znakiem języka angielskiego – o godz. 9.00 sprawdzany będzie poziom podstawowy, a o 14.00 – poziom rozszerzony. W czwartek odbędzie się matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu z fizyki i astronomii, natomiast w piątek z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu z wiedzy o społeczeństwie. Przez kolejne dni, aż do końca maja, odbywać się będą egzaminy z kolejnych przedmiotów. W tym roku każdy absolwent zdaje przedmioty obowiązkowe, a dodatkowo może przystąpić do egzaminu z 6 wybranych przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Daje to możliwość uzyskania większej ilości punktów, co procentuje przy przyjęciu na wybraną uczelnię.

W przyszłym roku, oprócz przedmiotów obowiązkowych, każdy absolwent będzie musiał zaliczyć przynajmniej 1 przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Również od przyszłego roku na egzamin z języka polskiego nie trzeba będzie już przygotowywać prezentacji, ale będzie to egzamin ustny sprawdzający kluczową cechę komunikacji, to znaczy umiejętność tworzenia spontanicznej wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem z zakresu kultury, poprawnej pod względem językowym, logicznym i retorycznym. W Rudzie Śląskiej do matury przystępuje ponad 700 tegorocznych absolwentów szkół młodzieżowych z czego 371 to absolwenci liceów ogólnokształcących oraz 16 absolwentów liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

W roku szkolnym 2012/2013 do egzaminu maturalnego przystąpiło 326 absolwentów liceów ogólnokształcących oraz 328 absolwentów techników. Zdawalność wynosiła odpowiednio: 95% w LO i 84%  w technikach. Należy zauważyć, że dla absolwentów techników podstawowym egzaminem jest egzamin zawodowy – dający kwalifikacje i tytuł w zawodzie.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter